Hveden er langt foran – overvej ny gødningsstrategi
Nogle vinterhvedemarker er allerede er i begyndende strækningsvækst (stadie 30-31). Det skal man tage hensyn til, når man lægger gødningsstrategien. Overvej 3- eller 4-deling.

Selv om kalenderen skriver marts er hveden efter en mild vinter nogle steder lige så langt, som den normalt er i slutningen af april eller endda lidt ind i maj.

Derfor er det en god idé at overveje, om man har lagt den rigtige strategi for tildeling af gødning, skriver landskonsulent Kristian Furdal Nielsen på LandbrugsInfo.

Hvad der måtte være den rette strategi afhænger selvfølgelig også af, hvordan vejret bliver i den kommende tid.

Bliver det, som langtidsprognoserne siger, varmere end normalen de næste 3-4 uger, vil der ske en betydelig vækst. Bliver det hård nattefrost, bremser det væksten. Væksten forudsætter også, at der er gødning tilgængelig i jorden. Mineralisering af gødning i jorden afhænger også af vejr og temperatur.

I et normalt år anbefaler Seges at der give ca. 150-160 kg kvælstof pr. hektar til hveden inden strækningen (st. 30), for at væksten i strækningen ikke er hæmmet af kvælstofbegrænsning.

Et normalt år betyder det, at den mængde bruges inden udgangen af april, men i år vil det altså være inden udgangen af marts.

Fem tips til gødskning af vintersædMark Onsdag 21. februar 2018 · 11:02

Det vil Seges dog ikke anbefale af følgende grunde:

  •  De kraftige planter har allerede optaget mere kvælstof end normalt i forhold til datoen
  •  Der er stadig risiko for udvaskning på grovsandet jord hvis det pludselig regner meget
  •  Meget kvælstof til allerede kraftige planter vil øge risikoen for lejesæd betragteligt
  •  Hvis der kommer tilbagefald til koldt og vådt vejr, er det risikabelt at have større kvælstofmængder liggende på marken, da der kan ske tab ved denitrifikation på lerjord eller udvaskning på sandjord

I stedet for bør kvælstof gives ad flere gange med mindre mængder, selv om det har en omkostning

Seges foreslår en af disse strategier 

Anbefalet kvælstofstrategi i marker, der allerede nu er i stadie 30-31. Ellers tilføres 2, kvælstoftildeling i st. 30, dog senest 1. maj:

Strategi*

Tildelt første gang i marts

25. - 31. marts

1. - 10. april

St. 37

3-deling

50

 

100

Resten

3-deling

75

 

75

Resten

3-deling

100

 

50

Resten

4-deling**

50

50

50

Resten

 * Kvælstofmængder i strategierne er baseret på brug af fast handelsgødning. Med flydende gødning skal der bruges en større mængde tidligere og der anbefales ikke 4-deling, da gødningen virker langsommere. Brug gerne 150 kg N inden 1. april. Kvælstofkvoten for ejendommen skal naturligvis stadig overholdes.
** 4-deling kun relevant, hvor første tildeling har været tilpas lav ca. 40-50 kg N
 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.