Hvedesorter klarer sig forskelligt under klimastress

I et forsøg med to hvedesorter er forskerne kommet et skridt nærmere en forståelse af, hvorfor hvedesorter reagerer forskelligt på klimaforandringer - og dermed også et skridt tættere på at klimasikre fremtidens hvede.

Af to undersøgte hvedesorter, Paragon og Gladius, var sidstnævnte mere modstandsdygtig over for flere samtidige stressfaktorer - og er derfor også bedst til at tilpasse sig miljøer i forandring.

Det konkluderer et forsøg, som er udført ens på hver af syv europæiske universiteter, hvoraf det ene var Aarhus Universitet.

Det skriver DCA, Center for fødevarer og jordbrug, på deres hjemmeside.

Dermed er forskerne kommet tættere på at forstå, hvorfor forskellige hvedesorter reagerer forskelligt på klimaforandringer - og dermed også et skridt tættere på at klimasikre fremtidens hvede.

Tørke- og varmestress giver modsat respons på spalteåbninger

Stigende temperaturer, tørke og højere koncentrationer af CO2. Vores hvedeafgrøder skal stå model til lidt af hvert som følge af de globale klimaforandringer.

Med udgangspunkt i de to hvedesorter Paragon og Gladius, har forskerne kastet nyt lys over, hvad der adskiller sorternes reaktioner fra hinanden, når de udsættes for forskellige former for stress på samme tid som temperatur, vandforhold og CO2..

Indtil nu har de fleste undersøgelser fokuseret på en enkelt stressfaktor for enkelthedens skyld, og det har kun sjældent omfattet CO2:

"Det er vigtigt at se på det samlede billede. Flere typer stress kan nemlig både forstærke og svække effekten af en stresspåvirkning.

Tørke- og varmestress giver hver for sig den modsatte respons i bladenes spalteåbninger. Tørketolerance kræver lav fordampning for at holde på vandet, mens varmetolerance kræver en vis fordampning for at køle bladene ned," fortæller professor Carl-Otto Ottosen fra Institut for Fødevarer, der har stået i spidsen forskningen på Aarhus Universitet:

Forskerne kan nu konkludere, at de to hvedesorter adskiller sig betydeligt i deres tilvækst og fysiologiske reaktion på klimaforandringsscenarier.

Gladius udviklede sig hurtigst

"Fotosyntesen for Paragon blev især påvirket negativt af varmestress, og i en vis grad af vandstress, mens Gladius især blev påvirket af vandstress. Alligevel udviklede Gladius sig hurtigere end Paragon ved vandstress.

Gladius var i stand til at producere samme mængde biomasse som under almindelig vanding ved især at udvikle biomassen i stilken og plantens højde og ved tidligt at producere de blomstrende skud, dog på bekostning af bladmassen og produktionen af skud, siger Carl-Otto Ottosen og tilføjer:

"Alt i alt viste Gladius sig at være mere modstandsdygtig over for flere samtidige stressfaktorer. Gladius har dermed større fænotypisk plasticitet - den er simpelthen bedre til at tilpasse sig miljøer i forandring. Det er ny viden og endnu en brik i vores arbejde med at klimasikre fremtidens hvede."

Faktaboks

Nyt projekt

  • I et nyt projekt (Suswheat) undersøger Carl-Otto Ottosen effekterne af forskellige samtidige typer stress sammen med forhøjet CO2 på nordiske hvedesorter.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.