Interessant metode mod septoria - slog dog ud for sent i 2022

Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen fra Aarhus Universitet, Flakkebjerg, er samarbejdspartner i Bayers qpcr-projekt med det formål tidligt at forudsige septoria-angreb.

- Vi har haft qpcr-testen med i landsforsøgene i de sidste to år og også i år. Det er interessant at undersøge, om testen kan forudsige septoria-angreb tidligt. Men det er en metode, der ikke er færdigudviklet endnu.

- Sidste år slog den ud for septoria i forsøgene alt for sent. Vi var for langt henne i sæsonen, før den viste, at der skulle sprøjtes. Rettidig sprøjtning havde givet sikre bruttomerudbytter på 6,5 hektokilo per hektar, viste landsforsøgene - på et tidspunkt, hvor testen stadig målte lavt septoria-niveau i bladene, fortæller landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen fra Seges Innovation.

Læs mere om den nye test og forsøgene: Landmand; Vi vil gerne kunne målrette dosis mod septoria bedre

Vi tester bladene

Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen fra Aarhus Universitet, Flakkebjerg, er samarbejdspartner i Bayers qpcr-projekt. Hun siger:

- Bayer sender blade til os, og vi tester dem for niveauet af septoria-angreb (latent og synlig). De modeller, Bayer bruger, når de forudsiger angreb, er deres. Dem har vi ikke andel i.

Lise Nistrup oplevede faktisk det samme som Seges i Flakkebjergs egne forsøg sidste år.

Slog for sent ud

- I 2022 målte vi stort set ikke septoria i bladene med qpcr-testen. Ikke før meget sent - i vækststadie 65. Der udløste det en sprøjtning, men den gav for lave merudbytter i forhold til Planteværn Onlines anbefalinger, som udløste sprøjtning tidligere. Hvis vi havde sprøjtet 14 dage før, havde det givet større merudbytter, men det fangede qpcr-testen ikke, når vi kun så på de to øverste blade, siger Lise Nistrup.

Begge konkluderer, at metoden kræver mere udvikling, før de ved, om den kan bruges i praksis. I år måler de derfor på de tre øverste blade i stedet for som i 2022 de to øverste.

- Det er endnu for tidligt at sige, hvordan det går i år. Men vi har allerede nu målt meget mere septoria end tidligere år, siger Lise Nistrup.

Godt supplement

Hvis metoden kommer til at fungere, ser hun den som et udmærket supplement til de nuværende varslinger ud fra nedbør - som kun tager stilling til, om der skal sprøjtes eller ej - ikke den nødvendige dosis.

Hun synes dog ikke kun, metoden kan bruges til at øge eller sænke dosis, men også til at undlade sprøjtninger, hvis septoria-niveauet er meget lavt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.