Landmand: Vi vil gerne kunne målrette dosis mod septoria bedre

En ny test kan måle septoria i hveden, før det ses i marken. Den afprøves nu i praksis for, om den er god nok til at forudsige angreb. 10 landmænd er med i forsøget. Vi har besøgt en af dem.

- Hvis vi kan få en tidlig forudsigelse af, hvor meget septoria der er i hvede fra år til år, vil det hjælpe os til at målrette svampesprøjtningen bedre. Vi kan sænke dosis, når der ikke er så meget septoria - og hæve dosis, når der er meget, siger Anders Hornskrog.

Han er driftsleder og har egen jord i VG-Agro ved Kerteminde, der driver knap 1.100 hektar.

VG-Agro er en af 10 bedrifter, der for andet år i træk lægger jord til storskalaforsøget, der afprøver, om en ny test kan for- udsige septoria-angreb i marken.

Læs mere: Interessant metode mod septoria - slog dog for sent ud i 2022

Dosis og antal sprøjtninger

Normalt sprøjter Anders Hornskrog tre gange mod svampe i hveden: i stadie 32-33 (T1) og på fanebladet (T2) og akset (T3).

Men vil han ændre på antal sprøjtninger, hvis testen kun viser meget lidt septoria i de tørre forår?

- Vi vil nok stadig svampesprøjte tre gange - vi tør ikke andet. Vi beskytter jo ikke kun mod septoria, men også mod gulrust og andet. Vi har også vækstregulering med i T1 og eventuel lusemiddel med i T3. Men vi vil kunne bruge målingerne til at fastlægge den nødvendige dosis - og køre den op og ned afhængig af, hvor meget septoria der er.

- Sidste år, hvor der ikke blev målt ret meget septoria, sænkede vi dosis med 20 procent. Men det ser ud til, at vi kunne være gået endnu længere ned, siger han.

Metode under afprøvning

Det er netop det, den nye metode især skal bruges til - at bestemme dosis ud fra behovet, især i T2 og T3 sprøjtninger, understreger Søren Lykkegaard Hansen fra Bayer.

Han står for at afprøve testen i praksis i samarbejde med Aarhus Universitet og de 10 forsøgsværter.

- Idéen med den nye qpcr-test er, at vi kan måle mængden af septoria i bladene tidligt, kort tid efter smitten er sket. Kan vi ikke måle noget, kommer der ikke synlige symp- tomer i de næste 2-3 uger. Septoria ses først på bladene 14 dage efter, vi har målt niveauet, siger han.

Sidste år var en øjenåbner

Sidste år havde vi et tørt forår, og vi målte stort set ikke septoria i vores bladmålinger hos de 10 landmænd.

Derfor anbefalede vi en strategi med halv dosis i forhold til normalt i både T2 og T3. Mange af landmændene var dog skeptiske og sprøjtede deres hvede som normalt, fortæller Søren Lykkegaard.

Efter høst af forsøgsparcellerne hos VG-Agro kunne de se, at der ikke var meget at hente i forhold til ubehandlet (se boks). Både qpcr-modellens 50 procent strategi og bedriftens strategi (med og uden T1) gav kun 400 kilo mere per hektar.

Det samme sås hos de andre landmænd. I gennemsnit blev der kun høstet 3-400 kilo mere i de sprøjtede storparceller end i ubehandlet. Variationen lå fra 0 til 800 kilo.

- Vores erfaring er, at man kan gå langt ned i dosis, når infektionstallet er lavt. Testen giver os ro i maven til at gøre det, siger han.

I år har de dog allerede målt mere septoria end hele sidste år.

- Marts var våd i år, hvorimod foråret var meget tørt sidste år, slutter han.

Faktaboks

Bruttoudbytte, kg per ha for VG-Agro i 2022:

  • Ubehandlet: 9134
  • Landmandsløsning T2+T3: 9483
  • Landmandsløsning T1+ T2+T3: 9508
  • qPCR-model T1+T2+T3: 9510 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.