Konsulenter: Ingen hastværk med gødning til vintersæd

Generelt står vintersæden rigtig godt. En to-delt tildeling af kvælstof giver normalt fuldt udbytte, mens en tre-deling øger indholdet af protein i kernerne og reducerer risikoen for lejesæd.

Vintersæden blev sået forholdsvis tidligt og under noget nær ideelle forhold i vores område. Samtidig havde vi et mildt efterår. Det har givet nogle kraftige afgrøder, hvor det ikke haster med første gødningstildeling i foråret,« siger Søren Søndergaard, planteavlskonsulent hos Vestjysk Landboforening.

Han tilføjer, at tidspunktet for første tildeling af kvælstof i både vinterbyg, rug, triticale og vinterhvede normalt ikke har stor betydning for udbyttet, så længe den udføres inden 1. april. Til gengæld kan det påvirke proteinindholdet og risikoen for lejesæd.

I kraftige marker anbefaler Søren Søndergaard derfor, at man holder lidt igen med N-mængden, mens tynde marker kan gødskes lidt tidligere, og med en lidt højere N-mængde, så de busker sig bedre i foråret.

To eller tre-deling

På Fyn oplever Hanne Pontoppidan, planteavlskonsulent hos Centrovice, også, at vintersædsmarkerne generelt står rigtig godt.

»De højere N-kvoter taler for en tre-deling af N-tildelingen. Især på marker, hvor proteinindholdet værdisættes,« siger Hanne Pontoppidan.

Hun tilføjer, at første tildeling med fordel kan foretages omkring 20. marts med en svovlholdig gødning, og at der i vinterhvede kan køres med 40-80 kg afhængig af, hvor kraftig afgrøden er.

På marker, hvor der er problemer med manganmangel kan der ifølge Hanne Pontoppidan ved første gødskning med fordel bruges svovlsur ammonaik først i marts.

Harmonisk vækst

På Sydhavsøerne er vintersæden ifølge Lars Andresen, planteavlskonsulent hos Dansk Landbrug Sydhavsøerne, ikke specielt kraftig sammenlignet med tidligere år. Det skyldes ifølge planteavlskonsulenten, at det var tørt i efteråret, og at vintersæden derfor ikke blev sået specielt tidligt.

»Det taler umiddelbart for en to-deling af kvælstoffet til hveden. Men da en del landmænd tildeler over 200 kg kvælstof til hveden, vil en tredeling af N-gødningen give en mere harmonisk vækst med en bedre stråstyrke samt et højere proteinindhold i kernerne,« siger Lars Andresen.

Udover at en tre-deling af N-gødningen øger proteinindholdet med 0,2-0,4 procentenheder, så giver en tre-delingen af N-gødningen også gode muligheder for at graduere N-tildelingen i maj ud fra en bedømmelse af væksten i de enkelte marker.

Faktaboks

N-strategi i vintersæd

  • Den ekstra N-kvote skal give bedre bundlinje.
  • Tidspunkt for gødningstildeling til vintersæd har normalt ikke så stor betydning for udbyttet. Men det påvirker proteinindholdet og risikoen for lejesæd.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.