Landmand: Alle kartofler er lagt i bekvem jord

Det er tørt. Men lægningen hos Poul Viggo Schmidt af de 100 hektar kartofler er sket uden afbrydelser og under næsten perfekte forhold.

"Vi er lige blevet færdige med at lægge de sidste kartofler. Lægningen har kørt rigtig godt uden afbrydelser. Det betyder meget, da der er meget logistik, der skal gå op«, siger Poul Viggo Schmidt.

Han tilføjer, at jorden er tør, men at kartoflerne tidligst skal vandes, når de er 10 cm høje. På det tidspunkt begynder de at sætte knolde. Men der kan nå at falde nedbør inden da.

Det næste, der skal ske i kartoflerne, er derfor bekæmpelse af ukrudt. Men der går formentlig et par uger, før det bliver aktuelt.

Løb tør for læggekartofler

Som noget nyt begyndte brødrene Schmidt sidste år at lave egen opformering af læggekartofler,

Det gik godt, men det har dog vist sig, at knoldene blev for store.

»Vi fik lavet for mange store knolde. Og da det ved lægning ikke er antal kg kartofler, men antal kartofler, der styrer, hvor meget vi bruger, slap vores læggekartofler op«, siger Poul Viggo Schmidt.

Han tilføjer, at de derfor måtte ud at købe læggemateriale til 10 hektar stivelseskartofler.

Venter på varme

De 100 hektar vårbyg og de 20 hektar havre blev sprøjtet med DFF mod ukrudt lige efter såning.

Det har givet rene marker. Derfor kan vårbyggen og havren klare sig med én ukrudtssprøjtning med en cocktail bestående af 5 gram Express 50 SX, 0,15 liter Pixxaro EC, 0,25 liter Cyber samt 0,15 liter sprede-klæbemiddel pr. hektar. Det bliver dog først aktuelt, når det bliver varmere, og nyt ukrudt spirer frem.

Det kolde vejr har også forhindret bekæmpelse af græsukrudt i vinterhveden, ligesom det har været for køligt til at foretage den opfølggende bekæmpelse af tokimbladet ukrudt.

Når forholdene er til det, sprøjtes vinterhveden med 0,3 liter Atlantis OD, 0,5 liter PG 26 N og 37,5 gram Rexade 440 pr. hektar.

Faktaboks

  • Schmidts I/S ved Grenaa.
  • 400 hektar med særlig fokus på kartofler. Dyrker også jordbær, frøgræs, vinterhvede, vårbyg og havre.
  • Jordtype: JB 1-4. 80 pct. af arealet kan vandes.
  • Ansatte: En elev og 15 sæsonarbejdere.

Udfordring her & Nu

  • Vanding: Vi begynder at vande de 35 hektar alm. rajgræs nu. I første omgang med to ud af vores fire vandingsmaskiner. Fortsætter det tørre vejr, rykker vi fra frøgræs over i vinterhveden med vandingsmaskinerne.
  • Håndlugning: De ni hektar jordbær skal håndluges og radrenses to gange. Håndlugningen tager en uge for seks mand. Lige inden blomstring lægges der halm ud mellem jordbærrækkerne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.