Landmand: Frøhøst på ret køl igen efter skuffende start
Efter en skuffende start på frøhøsten er der nu positivt nyt fra Gustav Rabølle.

Efter en sløv start med høst af kørvel og rødsvingel er Gustav Rabølle igen ved godt mod. Kørvel gav kun halvt så meget som forventet, og rødsvinglen gav ca. 20 pct. mindre end forventet.

Til gengæld kan han glæde sig over gode udbytter i engrapgræs og skorzornerrod, og at der er udsigt til en god høst af hvidkløverfrø.

Hvidkløveren blev skårlagt først på ugen og høstes i denne weekend.

Meget frarens

»Engrapgræs gav 2.350 kg råvare, og skorzornerrod gav 1.500 kg råvare pr. hektar. Det er jeg ganske godt tilfreds med«, siger Gustav Rabølle.

Han forventer dog, at der er mere frarens i engrapgræsset end normalt. Det skyldes, at der var agerrævehale i markerne. Han vurderer derfor et udbytte på ca. 1.600 kg renvare pr. hektar.

I skorzornerrod forventer Gustav Rabølle, at udbyttet lander på ca. 900 kg renvare pr. hektar, da det er meget svært at tærske frøene rene i høst.

Umiddelbart efter høst af frøafgrøderne er stubben blevet afpudset, så afgrøderne kan skyde på ny. Det giver en mere ensartet vækst i de marker, der skal blive liggende, ligesom det giver en god bladmasse i de afgrøder, som skal tælle som efterafgrøder. Det er en fordel, når de skal sprøjtes ned til november.

Faktaboks

Gustav Rabølle

  • Driver Eskebækgaard med sin far v. Rudkøbing, Langeland. 300 ha (JB 6-7 + 4-5) plus 150 ha pasningsaftale.
  • Dyrker havefrø (spinat, skor-zonerrod, roefrø, kørvel, pur-løg), rødsvingel, hvidkløver, engrapgræs, hvede, vårbyg.
  • Jorden pløjes og harves.
  • Udfordring: Agerrævehale.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.