Nogle vintersædsmarker har brug for efterårsgødskning
Generelt er der ikke behov for efterårsgødskning af vintersæd. Men i marker med lave fosfortal, manganproblemer og lav kvælstofforsyning kan placering af gødning være aktuelt.

Selv om de fleste vintersædsmarker ikke har brug for gødning om efteråret, kan det være en god ide at se på markernes historik om der skulle være en mark, som rent faktisk har brug for en kickstart.

Hvis der ofte er problemer med udvintring, dårlig etablering og vækst i begyndelsen af foråret kan efterårsgødskning er det tegn på, at man skal overveje efterårsgødskning. Det gælder specielt i marker med lave fosfortal, store manganproblemer eller en meget lav kvælstofforsyning fra jorden, skriver Landbrugsinfo.

Behovet for placering af gødning til vintersæd i efteråret afhænger bl.a. af såtidspunkt og såbed. Ved sen såning og dårligt såbed er der større gødningsbehov. Det samme gælder, hvis man har høstet høje udbytter, der fjerner næringsstoffer. I 2019 forventes behovet at være normalt. Relativt høje udbytter i 2019 øger behovet, mens fugtige forhold i august efter længere tids tørre forhold, mindsker behovet.

Behovet vurderes at være større i vinterbyg end i vinterhvede og mindst i vinterrug.

Ved gødskning om efteråret bruger man ofte en NP-gødning som diammoniumfosfat (DAP, NP 18-20-0), der har effekt både som kvælstof- og fosforgødning. Den har samtidig en forsurende effekt, der kan forebygge manganmangel. Ved brug af DAP anbefaler Seges at bruge 40 kg DAP ved såning. Gødningen skal enten placeres eller blandes med såsæden for at give god effekt.

Hvis problemet specifikt er manganmangel eller kvælstofmangel kan man placere 20-30 kg kvælstof i svovlsur ammoniak. Hvis problemet specifikt er fosfor kan anvendes tripelsuperfosfat.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.