Ny maskine kan måske erstatte Reglone i kartofler
Maskinfirmaet Johs. Metz kommer kartoffelavlerne til undsætning med en ny maskine, der kan erstatte Reglone og andre kemiske nedvisningsmidler, skriver Miljøstyrelsen.

 

Når Reglone bliver forbudt fra 4. februar 2020, står landets kartoffelavlere med en udfordring, når de skal standse væksten af kartofler. Hjælpen er dog på vej, bl.a. med en håndsrækning fra GUDP-udviklingspengene.

Et nyt GUDP-projekt får tilskud til at importere og videreudvikle en hollandsk maskine, som kan underskære og aftoppe kartofler, så væksten stopper på det rigtige tidspunkt. Dermed kan man standse væksten inden spisekartofler vil få så stort stivelsesindhold, at de koger ud, forebygge virus i læggekartofler og nedvisne toppen, så kartoffelskimmel ikke spreder sig til knoldene i alle former for kartofler.

”Ligesom når man bruger Reglone, stopper denne proces kartoflernes vækst og sænker risikoen for sygdomsangreb,” forklarer Kurt Ødegaard, produktspecialist i maskinfirmaet Johs. Mertz, som står bag projektet.

”Maskinen er stadig under udvikling, men potentialet er rigtig stort. Vi planlægger allerede de første test i både Danmark og Sverige,” siger han.

88 ton sprøjtemidler kan spares

På landsplan bliver der dyrket 43.886 hektar med kartofler. Hvis den mekaniske behandling af toppene bliver udbredt til hele den danske kartoffelproduktion, kan pesticidforbruget reduceres med omkring 88 tons om året, svarende til 112.000 behandlinger.

En kendt problemstilling ved de mekaniske alternativer til kemisk nedvisning har tidligere været risikoen for, at kartoflerne blev fritlagt i processen. Hvis kartofler udsættes for lys, dannes stoffet Solanin, som ødelægger produktionen. Det bliver ikke et problem med den nye maskine.

”Det smarte ved den hollandske maskine er netop, at den gør det langt mere skånsomt og på en måde, der sikrer, at kartoflerne ikke blottes,” forklarer Kurt Ødegaard.

Billigere end kemisk nedvisning

Den nye maskine løser ikke alene et akut problem for landbruget og skåner naturen for en stor mængde pesticider, den kan også give landmændene betydelige økonomiske besparelser. Udgiften til den kemiske nedvisning ligger på 730 kr. pr. hektar, mens den mekaniske behandling anslås at koste 670 kr. pr. hektar.

Derudover forventes spildet at falde fra 17 til 12 procent, og det giver landmændene en yderligere besparelse på 804 kr. pr. hektar. Hvis den mekaniske metode erstattede al kemisk nedvisning af kartofler i Danmark, ville den samlede besparelse således bliver 37,3 mio. kr. om året på landsplan.

Samarbejde med landsforsøgene

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP støtter udviklingsarbejdet med 738.750 kr.

Projektet drives af maskinfirmaet Johs. Mertz A/S, som vil stå for import og udvikling af maskinen, og udviklingsarbejdet foregår i et tæt samarbejde med udvalgte kartoffelproducenter i Danmark, SEGES (Landbrug & Fødevarer) og brancheorganisationen Danske Kartofler. Maskinen forventes færdigudviklet i 2021.

Kartoffel-projektet indgår i landsforsøgene for kartofler og understøtter Danmarks nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider, Pesticidstrategi 2017-2021.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.