Nyetableret ung landmand driver 146 ha økologisk ved siden af job

Kristoffer Hilligsøe er vokset op på en økologisk bedrift og har selv valgt økologi.

"Jeg er lige startet med mit eget landbrug i 2017, hvor jeg forpagtede mine forældres ejendom, som er drevet økologisk siden 1999. 1. september 2017 købte jeg selv en ejendom på 60 hektar 14 km derfra, som nu er under omlægning. Så jeg driver i alt 146 ha med ren økologisk planteavl", fortæller Kristoffer Hilligsøe fra Lodbjerg i Thy.

"Min nyindkøbte ejendom er en tidligere kvægejendom. Her har jeg i efteråret spulet og repareret dræn. Jorden er primært lerjord, hvorimod mine forældres jord især er sandjord. Deres ejendom ligger lige op ad Nationalpark Thy. Her har jeg udfordringer med let jord, der vil flyve, hvis såbeddet laves for fint. Og i vækstsæsonen laver især kronvildt skade, så jeg har sat et 5-trådet, to meter højt, hegn op om 30 hektar", siger han.

Hestebønnerne blev sået 28. marts, kun en uges tid efter jorden var tøet op og kunne pløjes. I efteråret blev der bekæmpet ukrudt på arealet, fordi der skal udlægges alm. rajgræs til frø, så marken skulle være ren.

"Jeg såede den første vårbyg 31. marts og en god del 2. april. Vårtriticale startede jeg med 12. april og var færdig 15. april. Jeg måtte opgive min vinterraps og så vårsæd i stedet, da bestanden ikke var værd at satse på, bl.a. pga. kronvildt og en tvivlsom ukrudtsbekæmpelse med en 5-rækket radrenser i frontlæsseren", siger han.

P.t. indgår kløvergræs ikke som N-motor i sædskiftet, men det er planen. Det skal sælges til en af de kvægbedrifter, han får gylle fra.

vi følger landmænd på marken hele sæsonen

Kristoffer Hilligsøe er en fire landmænd, som LandbrugsAvisen følger hver 14. dag gennem hele vækstsæsonen i serien "I marken nu".

Derfor kan du følge ham og tre andre landmænds arbejde i marken og se, hvilke udfordringer de møder i det daglige.

Faktaboks

  • Kristoffer Hilligsøe driver bedriften Lodbjerg økologi. 29 år.
  • Hvor: tæt ved Vesterhavet & Limfjorden i Thy. Nyetableret i 2017
  • Areal: 146 ha - både lerjord (JB 6-7) og sandjord (JB 1, 2, 4).
  • Afgrøder: maltbyg (evergreen), havre, vårtriticale (mazur), heste-
bønne (fuego), vi-hvede (elixer), rug (helltop), græs (kløver/eng)
  • Deltidslandmand, arbejder m. jordfordeling i Landbrugsstyrelsen

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.