Omfordeling af kvælstof er en gevinst på flere niveauer

Virtuel plantekongres 2021: Øgede udbytter, mindre lejesæd og større høstkapacitet. Det er blot nogle af fordelene ved at graduere kvælstof-tildelingen på den enkelte mark.

Der er sagt og skrevet meget om graduering af kvælstof, siden moderne teknik gjorde det muligt i 1990erne.

Det store tusindekroners spørgsmål har været, om det giver bedst mening at tilføre ekstra kvælstof i de områder i marken, der står tyndt - så de kan rette sig - eller om man skal give mere kvælstof i de områder, hvor afgrøden står godt - så afgrødens potentiale udnyttes fuldt ud.

Omfordelingsprincipperne bliver meget sigende kaldt Robin Hood eller en omvendt Robin Hood. Og det har eksperterne efterhånden godt styr på.

Udbyttegevinsten ved at graduere kvælstof-tilførslen er et øget udbytte i vinterhvede på 0,5-1,0 hkg pr. hektar. Den største gevinst er dog, at omfordelingen af kvælstof giver mindre lejesæd. Derved mindskes risikoen for udbyttetab og høstbesvær betydeligt.

Det er ret enkelt

Helt overordnet omfordeles kvælstof på den enkelte mark efter to principper.

På marker med foderhvede sker det ud fra biomassemålinger i efteråret - og efter Robin Hood princippet.

På marker med brødhvede sker det ud fra afgrødemålinger i maj - og som en omvendt Robin Hood.

"Vi bliver mere og mere sikre på omfordelingsprincipperne, og ny teknologi gør gradueringen enkel", lød det fra Thorkild Birkmose, landskonsulent i gødning hos Seges på et webinar i onsdags.

Han tilføjer, at gradueringen af kvælstof kan ske ved hjælp af CropManager.

Jo større variation der er i jordbund og andre forhold, som har betydning for afgrødens vækstbetingelser, jo større gevinst kan der forventes af en omfordeling af kvælstof.

Tilretning er nødvendig

Biomassemålingerne sker ved hjælp af satellitfotos.

Billederne fra satellitterne omsættes til kort, som angiver, hvor kraftigt afgrøden står forskellige steder i marken. Dermed kan tilførslen af kvælstof gradueres, så gødningen udnyttes bedst muligt.

Billederne fortæller naturligvis ikke hele sandheden. For eksempel kan satellitterne ikke skelne, om en hvedeafgrøde står tyndt, fordi snegle har taget for sig af retterne på en bakketop med stiv jord, eller om marken har været oversvømmet.

Derfor er det ifølge Torkild Birkmose vigtigt, at man selv tilretter tildelingskortene ud fra kendskab og observationer i den enkelte mark.

Det kan dog gøres ret enkelt.

Faktaboks

Graduering af gødning

  • Ved graduering omfordeles kvælstof-tildelingen på den enkelte mark.
  • Det giver en mere optimal plantevækst, som øger udbyttet og reducerer risikoen for lejesæd.
  • Det er især en fordel på arealer, hvor vækstbetingelserne varierer meget. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.