Overblik: Seks no-till såmaskiner - skær skal gå gennem afgrøderester
Ved valg af såmaskine skal det overvejes, om jorden skal være så uberørt som muligt efter såning, som skiveskærsåmaskiner kan. Eller om det accepteres, at en harvetand bryder overfladen og bearbejder en del af jorden.

Af Ann Stistrup Christiansen

»Det bliver mere og mere moderne at drive sine jorder efter Conservation Agriculture dyrkningsformen. Her bearbejdes jorden mindst muligt og helst slet ikke, før man foretager en direkte såning«, fortæller Karl Jørgen Nielsen, selvstændig maskinkonsulent med speciale i blandt andet reduceret jordbearbejdning.

Går man ind i denne dyrkningsform, er det vigtigt, at man går helhjertet ind for det.

Ved valg af såmaskine skal det overvejes, om jorden skal være så uberørt som muligt efter såning, som skiveskærsåmaskiner kan. Eller om det accepteres, at en harvetand bryder overfladen og bearbejder en del af jorden.

Dyrkningsformen

No-till såning er såning uden, at der pløjes eller harves forud for såning. Dog kan der forud for såningen være kørt med en halmstrigle for at fordele halmen.

Men der har ikke været en jordløsnende behandling forud for såningen. Det vil sige, at jorden aldrig er bar, men er dækket af en afgrøde, efterafgrøde eller afgrøderester året rundt.

Systemet kræver et sundt sædskifte og aldrig samme afgrøde to år i træk.

Dyrkningsformen stiller krav til såmaskinen, da den skal så i en præcis dybde, selvom der køres i afgrøderester, og jorden bearbejdes mindst muligt. Skærtrykket er derfor vigtigt for at kunne skære igennem afgrøderester og holde den ønskede dybde.

Dog vil et varieret sædskifte og flittig brug af efterafgrøder hurtigt medføre, at jorden bliver lettere at bearbejde. Samtidig er fremkørselshastigheden lav, hvilket også gør, at skiven eller tanden lettere holder den rette dybde.

Maskineri

Der er mulighed for brug af mindre traktorer til såning - og dermed brændstofbesparelse. Der kan anvendes traktorer med en lav egenvægt, der mindsker marktrykket.

Omkostningerne til vedligehold af såmaskinen er lave, da det er simple maskiner, og fordi fremkørselshastigheden er lav.

»Da No-till dyrkning kræver et varieret sædskifte og flere vårafgrøder, bør såmaskinen være med gødningsplacering. Alternativt kan gødning iblandes kornet, men det er mere arbejdskrævende«, understreger Karl Jørgen Nielsen.

Mange såmaskiner er luftassisterede, da det så er lettere at opnå en smal transportbredde.

 

Oversigt: 6 no-till såmaskiner

Maskine 1-3

Maskine 4-6

Redaktionens deadline for denne artikel: oktober 2018

Bemærk, at ovenstående liste er tænkt som en inspiration. Listen er ikke nødvendigvis komplet for alle notill-såmaskiner, der forhandles i Danmark.

Kontakt redaktionen, hvis du mener der er andre no-till såmaskiner på det danske marked, vi bør medtage i en senere opdatering: post@landbrugsmedierne.dk

 

Faktaboks

Gode råd

  • Gå helhjertet ind i Conservation Agriculture med et godt sædskifte og målrettet brug af efterafgrøder
  • Vælg en såmaskine med gødningsplacering
  • Få mulighed for at reducere brændstofforbruget til etablering af afgrøder med op til 80 pct.
  • Et godt arbejde kræver en lav fremkørselshastighed
  • Reducér vedligeholdelses-omkostninger

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.