Pas på fritfluer i nysået vintersæd - hold jorden sort efter høst
Når tredje generation af fritfluen flyver her i august, er insekterne klar til at lægge æg i fremspiret spildkorn, der oven i købet har fine fremspiringsmuligheder med den rigelige nedbør, vi har set. Herfra kravler larverne senere over i den nysåede vintersæd.

Pas på angreb af fritfluer i vintersæden. Sidste år var der kraftige angreb, og det kan ske igen i år.

Sådan lyder advarslen fra Mathias Vest Weber, planteavlskonsulent hos Sønderjysk Landboforening.

I værste tilfælde kan fritfluelarverne rydde en hel plantebestand, og her kan omsåning være nødvendigt.

Mildere angreb ses kun sporadisk i plantebestanden, og vil ikke have nævneværdig betydning for udbyttet, fordi naboplanten delvis vil kompensere for skaderne på afgrøden.

Typisk ses skaden i striber efter mejetærskeren, hvor fremspiringen af spildkorn har været størst. Man skal i sådanne situationer vurdere, hvorvidt plantebestanden er tilstrækkelig som gennemsnit af marken, eller det er nødvendigt at genetablere afgrøden med risiko for endnu et angreb, vurderer Mathias Vest Weber.

Gode betingelser for spildkorn og fritfluer

I år er høsten - ligesom det var tilfældet i 2018, tidlig, og temperaturerne omkring de 20 grader har passet fritfluen perfekt.

Når tredje generation af fritfluen så flyver her i august, er insekterne klar til at lægge æg i fremspiret spildkorn, der oven i købet har fine fremspiringsmuligheder med den rigelige nedbør, vi har set.

Herefter vil larverne, uanset om arealet er pløjet eller ej, senere kravle over i vintersæden og gøre potentielt stor skade på den nyetablerede afgrøde.

"Det mønster så vi sidste år, og derfor bør man være opmærksom på det igen i år", understreger Mathias Vest Weber, og fortsætter:

"Vi så angreb af fritfluer i alle arter af vintersæd sidste år, og hvor angrebet har været slemt, kan du faktisk se det i dag i afgrøden, hvor mejetæskeren har kørt sidste år, fordi afgrøden er mørkere, der hvor halmstrengen har ligget."

Hold jorden sort

Det er svært, at forudsige hvilke marker, der kan blive ramt.

Men hvis man vurderer, eller har erfaring for, at markerne bliver ramt af angreb af fritfluen, er det en overvejelse værd at forebygge ved efter høst af kornafgrøder at holde jorden sort, hvor der skal sås vintersæd i efteråret. Dermed undgås det, at spildkorn når det for fritfluerne attraktive 1,5-2 bladsstadie.

Jorden kan holdes sort med eksempelvis en harvning.

Værste kombination er rug efter rug og ingen pløjning

I 2018 var især vinterrug hårdt ramt angreb af fritfluer, og især hvis forfrugten var rug, og der var praktiseret reduceret jordbearbejdning og tidlig såning. Modsat giver kombinationen af vinterbyg med pløjning og senere såning erfaringsmæssigt mindst risiko for angreb. 

At vinterrug er særligt udsat kan skyldes, at afgrøden ofte sås tidligt, typisk for at spare på den dyre hybridudsæd, og derfor er der færre planter pr. kvadrameter til at kompensere for eventuelle angreb. Desuden fremmes angreb på grund af de lidt højere temperaturer - og dermed højere aktivitet hos fritfluerne - end ved et senere såtidspunkt. 

Sår man vintersæden tidligt, er der derfor i særlig grad grund til at holde jorden sort efter høst.

Alternativ kan man, hvis man ikke har holdt jorden sort efter høst, og frygter angreb af fritfluer, nedsætte angrebsgraden ved at udskyde såtidspunktet en uge eller to, anbefaler Mathias Vest Weber.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.