Privat firma har gode erfaringer med at rådgive ud fra planteanalyser

BJ Agro har siden 2019 rådgivet især kartoffelavlere ud fra bladanalyser. Det mener de har øget udbytterne hos de avlere, som de rådgiver. Det er dog endnu ikke dokumenteret i officielle forsøg.

Plantesaft-analyser og bladanalyser er gennem en årrække blevet brugt i jagten på at sikre en optimal gødskning af afgrøderne gennem vækstsæsonen.

Det gælder også i kartofler, hvor det har stor betydning, at afgrøden er velforsynet med næringsstoffer – og at der ikke tildeles for meget kvælstof, så kartoflerne ikke afmodner rettidigt og har et for højt indhold af kvælstof i knoldene. 

På Agromek kunne man besøge BJ Agros stand og blive klogere på arbejdet med bladanalyser. BJ Agro, som rådgiver mange kartoffelavlere, har siden 2012 brugt plantesaftanalyser til at kortlægge, om er i under- eller overskud af et eller flere næringsstoffer. Siden 2019 har de dog intensiveret brugen af bladanalyser. 

Følger afgrøden tæt

Vi har landmænd, som blot får udtaget en enkelt prøve i stressede afgrøder – eller områder af marken, hvor kartoflerne ikke gror optimalt. Men vi har også en del landmænd, som får taget bladanalyser hver anden uge gennem vækstsæsonen, så vi kan følge afgrøden tæt, siger Tobias hove Jensen, planteavlskonsulent hos BJ Agro. 

Han tilføjer, at bladanalyserne tages på kartoffelmarkerne først på ugen – og at svaret sendes online til landmanden inden weekenden. Dermed kan landmanden se grafer, som viser niveauerne for de enkelte næringsstoffer i afgrøden.

Mangler officielle forsøg

Selvom BJ Agro har gode erfaringer med at bruge bladanalyser i rådgivningen, så findes der ikke officielle forsøg, som har kunnet opstille præcise retningslinjer for, hvordan resultaterne fra bladanalyserne skal bruges, så de øger udbyttet.

Præcis som det er tilfældet med brug af mikronæringsstoffer i korn og andre afgrøder.

- Plantesaftanalyser og bladanalyser er spændende. Men vi har ikke kunnet eftervise i forsøg, at det kan betale sig at bruge mikronæringsstoffer, siger Lars Bødker, landskonsulent, kartofler, Seges.

Han tilføjer dog, at analyserne i løbet af vækstsæsonen kan være et godt værksøj til at sammenligne kartoffelmarker på den enkelte ejendom.

Hurtigt svar

- Plantesaftanalyser og bladanalyser er blevet hurtige og billige. Vi har over flere år undersøgt en hurtigtest for nitrat-indhold i bladstængler Landsforsøgene, siger Lars Bødker.

Han tilføjer, at konklussionen fra forsøgene har været, at metoden i nogen grad kan anvendes ved tildeling af kvælstof, men forudsætter en god erfaring og stort kendskab til blandt andet sædskiftet og gødningstypen.

- Det giver også god mening at tildele mikronæringsstoffer i de tilfælde, hvor planterne er kraftigt underforsynet. Men vi har desværre endnu ikke set, at det kan betale sig, hverken i danske eller udenlandske kartoffelforsøg. Men vi fortsætter med at udføre forsøg, siger Lars Bødker.

Emneord Agromek 2022

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.