Syv svampe og skadedyr du skal holde øje med lige nu
Der findes nu udbredte anbreb af lys bladplet i raps. Beslutningen om man skal bekæmpe, skal snart tages.

Gulrustbekæmpelse i triticale er nu udløst på enkelte lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet.

Men der er endnu ikke udløst svampebekæmpelse i hverken vinterhvede, vinterbyg, rug og rajgræs - hvor kun er ingen eller svage angreb.

Her kommer syv gode råd fra registreringsnettet:

1. Lys bladplet i raps

Der er først i sidste uge fundet angreb af lys bladplet i ni marker ud af 13 - med 2-15 procent angrebne planter.

Fra praksis er også meldt om en del tilfælde de sidste to uger - også med angreb over tærsklen. Der er dog stor variation fra mark til mark. Angreb breder sig især opad i planterne under fugtige forhold, og når strækningsvæksten er langsom.

Bekæmpelsestærsklen er fem procent angrebne planter. Når blomstring nærmer sig, skal der være mere udbredte og tydelige angreb for at udløse bekæmpelse.

Prosaro og Folicur Xpert godkendt. Der anbefales 0,4-0,5 l/ha.

2. Bladribbesnudebiller i raps

Der er fundet bladribbesnudebiller i 25 af 45 rapsmarker med 1-20 bladribbesnudebiller pr. fangbakke.

Tærsklen på de 15 bladribbesnudebiller er først på ugen overskredet på tre lokaliteter. Der er ikke nogen bestemt tidsperiode for fangsterne. Bekæmpelsestærsklen er dog ikke sikker, da æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturerne.

En generel bekæmpelse anbefales ikke, men i marker med fangbakker og fangster over tærsklen anbefales bekæmpelse med Karate eller Kaiso Sorbie. Disse midler har pga. resistensudvikling ikke effekt på glimmerbøsser.

Eventuel bekæmpelse skal tidligst udføres 10 dage efter, at de første bladribbesnudebillerne er observeret i fangbakkerne, da de ikke straks lægger æg.

3. Vinterhvede

Der er hverken fundet meldug eller rust i registreringsnettet.

Pas på lys bladplet i rapsMark Torsdag 26. april 2018 · 00:00

Fra praksis er modtaget en enkelt melding om kraftige meldugangreb i Torp på Sjælland - plus svage meldugangreb langs hegn.

4. Vinterbyg

Der er angreb af bygrust i ca. 10 procent af observationerne - hovedsagelig på Sjælland. Angreb er set i de fleste sorter. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter fra st. 32 ved over 10 procent angrebne planter.

Skoldplet er fortsat mest udbredt. Optælling af dage med nedbør starter i modtagelige sorter i st. 31. Tre dage med nedbør indenfor 14 dage udløser bekæmpelse, hvis der er skoldplet på mindst 10 procent af planterne.

Meldug er fundet i enkelte marker.

5. Triticale

Der er først på ugen fundet gulrust ved Nr. Åby i alle tre sorter, Neogen, Travoris og Cappricia - som er de eneste sorter, der bedømmes på i registreringsnettet. Her er også udløst bekæmpelse (1-5 pct. angrebne planter i st. 31).

I forrige uge blev der også fundet gulrust ved Tystofte i alle tre sorter. Bekæmpelse af gulrust er tidligst aktuel fra stadie 30.

Der er ikke fundet angreb af meldug.

6. Rug

Der er ikke fundet angreb af meldug eller brunrust.

Men der er fundet skoldplet i mange marker på de nedre blade. Eventuel bekæmpelse er først aktuel fra stadie 32.

7. Alm. rajgræs

Der er ikke fundet angreb af svampesygdomme af betydning.

Kronrust er fundet i et enkelt tilfælde med meget svage angreb. Eventuel bekæmpelse anbefales tidligst fra begyndende strækning.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.