Betalt indhold af Syngenta

Tre landmænds dagbøger med Hybrid Vinterbyg: Fra såning til høst

Hybrid Vinterbyg er en sort, der giver højt udbytte og er let at dyrke. Det er de tre landmænd Jan, Bo og Lars enige om. De deler alle tre ud om deres tanker, strategier og udfordringer med Hybrid Vinterbyg ved at dokumentere hele rejsen i "Tre landmænds dagbøger"

Igennem fire afsnit af ”Tre landmænds dagbøger” følger vi tre landmænds dyrkningsstrategi med Syngentas Hyvido Vinterbyg. Jan Skovhøj, Bo Ritterbusch og Lars Storm har alle tre dyrket Hybrid Vinterbyg i nogle år. I år har vi fået de tre landmænd til at føre dagbog, lave korte videoer samt give virtuelle opdateringer over deres rejse med dyrkningen af Hybrid Vinterbyg, så du kan få et indblik i, hvordan dine kollegaer arbejder med Hybrid Vinterbyg.

I denne første del af serien bliver du præsenteret for de tre landmænd bag ”Tre landmænds dagbøger”. Du kan bl.a. læse om deres bedrift og afgrøder, og hvorfor de har valgt at arbejde med Hybrid Vinterbyg og hvilke forventninger de har til høsten i år.

Jan Skovhøj

Jan Skovhøj er landmand i Fåborg, hvor han har et simpelt lille planteavl, hvor han har afgrøderne vinterbyg, vårbyg og raps samt slagtesvin. Jan har dyrket Hybrid Vinterbyg i tre år og ser mange fordele ved at have det:

”Mine erfaringer med Hybrid Vinterbyg er, at det giver et højt udbytte og det er simpelt at dyrke. Derudover giver det mig muligheden for at lave det jeg er godt til, da det ikke bliver så stort – nemlig at passe mine marker og dyrke mit landlandbrug. Hvis høsten bliver for stor, så skal jeg jo have andre til at lave det” fortæller Jan.

Jans forventninger til høsten i år er gode, da han selv synes det ser rigtig godt ud.


Bo Ritterbusch 

Bo Ritterbuch er svineproducent i Veddum i Østhimmerland, hvor han udover svineproduktionen har et planteavl på 130 hektar. Bo har dyrket Hybrid Vinterbyg gennem adskillige sæsoner, og det er nu fjerde/femte sæson han kører på. Bo er rigtig glad for styrkerne ved Hybrid Vinterbyg og blev anbefalet det af Mogens Mogensen, som er Sales and Field Technician ved Syngenta. Mogens har tidligere været planteavlskonsulent, så Bo lyttede til Mogens råd og anbefalinger, og tænkte derfor: ”Det må vi da prøve”. Hybrid Vinterbyggen har også levet op til Bos forventninger: ”Det er en smule dyre i udsæd, men giver et større udbytte end traditionel vinterbyg”.

Dog har vejret i år været en udfordring for Bo grundet det omskiftelig vejr: ”Det blev et ret hurtigt trælst vejr i efteråret og intet godt såbed at så i. Det var derfor svært fra start af” fortæller Bo. Derfor har Bo heller ikke de store forventninger til høsten i år:

”Året har været vådt, hvilket betyder at vi næsten ingen gødning har kunnet give. Da det endelig blev tørt nok, blev det alt for tørt. Vinterbyggen har derfor stået og manglet næring fra starten”.

Bo forventer dog stadig, at det bliver en middel høst på trods af vejret. Tidligere havde hans forventninger været, at hans stykke jord ville give et udbytte på 8 tons, men hvis han bare får 7 tons nu, er han tilfreds, selvom det er 10-15% under hvad han havde håbet på.


Lars Storm 

Lars Storm er landmand i Allesø på Fyn, hvor han har et sohold med salg af 30 kg grise og et planteavl på 150 hektar inkl, forpagtninger med afgrøderne vinterbyg, vårbyg, raps og hvede.

Lars har dyrket Hybrid Vinterbyg siden efteråret 2014 og valgte den, da det giver et højt udbytte, er nemt at dyrke og egner sig til at så tidligt. Hybrid Vinterbyggen har også præsteret flot i forhold til Lars’ dyrkningsforhold:

”Det har levet op til forventningerne. Første år havde vi 10 tons i vinterbyg og i det tørre år i 2018 havde vi også et pænt udbytte” fortæller Lars.

Den største udfordring med dyrkningen i år har, ifølge Lars, været at komme tidligt ud med gyllen: ”Vi vil helst gerne så tidligt ud med gyllen som muligt, men det var en udfordring i år pga. alt det vand”. Derudover er dyrkningen gået lige efter bogen.

Lars har netop høstet, men ikke vejet høsten endnu. Lars forventer dog, at de kommer op på de omkring 9 tons, selvom den ene mark har været lidt beskadiget. ”Den ene af vores marker blev meget skadet i vinters, men den anden mark stod lige som den skulle – meget kraftig og gav derfor et stort udbytte da vi høstede” fortæller Lars.

Lars har været landmand siden han var 10 år og haft en interesse for landbruget i 40 år. Det, at afgrøderne står flot, giver Lars en glæde som landmand og han glæder sig meget over arbejdet både i stald og mark, hvor han kan lide at se resultaterne, der kommer ud af det hårde arbejde.


Hvad er Hyvido Vinterbyg?

Hyvido Vinterbyg er fællesbetegnelsen for alle 6-rd hybrid vinterbygsorter fra Syngenta. I forhold til de tidligere traditionelle 2-rd konventionelle vinterbygsorter er de 6-rd mere dyrkningssikre og giver højere udbytte. Kigger man på resultaterne fra de sidste tre års landsforsøg, har de 6-rd hybridsorter ligget i toppen af udbyttemålingerne.

Faktisk dominerer Syngentas hybridsorter med fire-fem sorter i Top 10-listen siden 2014.

Alle Hyvido-sorterne er kendetegnet ved stor dyrkningssikkerhed, hvilket er med til at give ekstra tryghed i hverdagen. Vælger du at så en Hyvido-sort, får du en række stærke fordele med i købet:

  • Hybridvitalitet – bedre stresstolerance over for tørke og manganmangel
  • Udviklet til tidlig såning og til at holde vækstpunktet i jorden
  • Særdeles robuste med god buskningsevne fra efteråret
  • Velegnet til alle jordtyper
  • Kernekvalitet på linje med eller bedre end to-radede sorter
  • Hæmmende effekt på græsukrudt

Faktaboks

Tre landmænds dagbøger - 1:4

I serien ”Tre landmænds dagbøger” følger vi sammen med Syngenta tre landmænds dyrkningsstrategi med Hybrid Vinterbyg. I løbet af sæsonen vil de tre landmænd filme deres Hybrid Vinterbyg-rejse og vi vil besøge dem og høre deres tanker, strategier og udfordringer ved det. Serien skal give et indblik i hvordan landmænd fra forskellige landsdele arbejder med Hybrid Vinterbyg.

Så følg med i Hybrid Vinterbyg rejsen hvor vi er med hele vejen frem mod høsten og til såningen i efteråret. I næstenummer kan du læse mere om hvilken strategi de tre landmænd har tænkt sig at lægge for det næste år.

Emneord sponsoreret, Syngenta, tre landmænds dagbøger, hybrid vinterbyg

Betalt indhold af Syngenta

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.