Uventet bormangel i raps – tjek marken nu
Bormangel optræder ofte i pletter, hvor planterne ikke strækker sig. Kig i rapsmarken og sprøjt ved behov.

Af Finn Olsen, plantechef Sønderjysk Landboforening, fortalt til Frederik Thalbitzer

Vi kommer til at se mere bormangel i år end vi plejer. Det er lidt uventet, fordi vi normalt kun tænker på det på let sandjord med høje reaktionstal, når det er meget tørt.

Bormangel er måske det sidste, man vil tænke på i år, hvor der ikke mangler vand. Der er til gengæld så meget vand, at bor kan være vasket ud, så det er årsag til mangel.

Symptomer

Symptomerne kommer i strækningsfasen, hvor planterne sætter mange blade, men ikke strækker sig. Der står altså nogle små kompakte planter med en forfærdelig masse blade. Bladene er typisk røde og fortykkede. Det sker sjældent i en hel mark, snarere i pletter, især lette sandpletter.

Man skal altså gå ud og kigge efter i marken. Det er ikke muligt at køre med bor nu, men når man kan, kan bormangel afhjælpes med en lang række produkter, nævnt i tabellen.

Eksempler på midler til afhjælpning af bormangel. Doseringerne er baseret på firmaernes generelle anbefalinger, men vær opmærksom på, at de skal afpasses efter afgrøde. Priserne er oplyst af firmaerne.

Gentag

Det nytter ikke at banke en masse bor ud på små planter nu og så tro, at man er færdig. Start med en mellemdosering og følg op, når rapsen er i gul knop. Det koster 50-125 kr. pr. hektar alt efter hvilket middel, man vælger.

Selv om der er bormangel i raps, behøver der ikke være mangel i korn. Det er nemlig især korsblomstrede afgrøder og roer, der lider under denne mangelsygdom.

 

Strategi for tilførsel af bor til vinterraps

  • Bor bør kun tilføres, hvor der er mistanke om bormangel, i den aktuelle situation med stor udvaskning vil det primært være på lettere jorde, men også tungere jorde med lavt borindhold kan have behov.
  • Ved mistanke om bormangel - brug f.eks. en planteanalyse og udsprøjt bor, hvis indholdet er lavere end 15 mg pr. kg (ppm).
  • Hvor der er risiko for bormangel, bør der tilføres bor mindst én gang i foråret, og hvis der skal bekæmpes glimmerbøsser eller lignende, kan det anbefales at tilføre bor én gang mere i form af f.eks. 1-2 kg Solubor. (Vær opmærksom på, at Solubor hæver ph i sprøjtevæsken, hvilket påvirker effekten af pyrethroider negativt. Tilsæt citronsyre eller lignende)
  • Tidligt i sæsonen kan bladmassen være for lille til at optage tilstrækkeligt bor, men Solubor har en fin tilgængelighed i jord, medmindre jorden er tør, nyligt kalket eller har et højt humusindhold (Goldberg, 1997).

Kilde: LandbrugsInfo

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.