Tysk merudbytte ved Cultan-gødskning

Tyske landmænd har gode erfaringer med at injicere ammonium-gødninger i jorden tidligt i foråret.

Al gødningen kan udbringes ad én gang, og der kan spares op til 60 kg kvælstof pr. hektar, uden at det går ud over udbyttet i vintersæden, hvis man gøder efter Cultan-metoden.«

Sådan sagde tyskeren Christoph Bommes, konsulent hos ppm Agrarberatung på FRDK’s temadag i Vissenbjerg i onsdags.

Cultan er en forkortelse af »controlled uptake long-term ammonium nutrition«, og fungerer ved, at flydende ammonium-baserede N-gødninger injiceres i jorden tidligt i foråret.

Ifølge Christoph Bommes anvendes systemet på mere end 100.000 hektar i Tyskland.

Mere protein i kornet

I Danmark er der også lavet forsøg med Cultan-gødskning.

Ifølge Torkild Birkmose, landskonsulent hos Seges, har der i alle de tre udførte forsøg været et markant højere proteinindhold i det korn, der er gødet efter Cultan-metoden, sammenlignet med forsøg hvor handelsgødningen er bredspredt. I et af forsøgene var udbyttet tilmed højere end reference-forsøgene, mens det i de to øvrige forsøg lå på niveau med reference-forsøgene.

Torkild Birkmose tilføjer, at det ikke ud fra de udførte forsøg kan konkluderes, om merudbyttet og det højere indhold af protein i kornet skyldes injektionen af ammonium-gødning i jorden - eller om det skyldes de ammonium-baserede gødninger, som bruges ved Cultan-gødskningen.

Derfor laves der i 2016 forsøg, hvor ammonium-gødning også overfladeudbringes på vinterhvede tidligt i foråret.

Faktaboks

Cultan

  • Injektion af flydende ammonium-gødning i jorden.
  • Anvendes på mindst 100.000 hektar i Tyskland.
  • Al N-gødning kan tildeles ad en gang.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.