Ny test måler udvikling i jordens kulstof-fangst

Ny test fra Eurofins sætter fokus på at følge udviklingen af indholdet af kulstof i landbrugsjord, og hvad landmanden kan gøre for eventuelt at øge kulstofbindingen.

Virksomheden Eurofins Agro har lanceret en ny test til jord, Soil Carbon Check, som holder styr på udviklingen i landbrugsjordens indhold af organisk stof og kulstof. 

Det skriver netmediet Farmers Weekly.

Testen udføres med et spektroskop, som bruger nær infrarødt lys til at måle partikelstørrelser. På den måde kan man identificere de relevante molekyler og andelen af dem i jorden.

Med testen, som ifølge firmaet bør udføres en gang årligt, får landmanden først og fremmest et tal på indholdet af kulstof i jorden. Dette giver et bedre beslutningsgrundlag for fx at lave ændringer i dyrkningssystemet med henbik på at reducere udledningen af klimagasser og leve op til fastsatte mål, lyder det.

Testen er lanceret i Storbritannien, og den udbydes også i Danmark ifølge Eurofins Danmarks hjemmeside.

Rsultaterne fra Soil Carbon Check leveres i en rapport med blandt andet data for kulstofindhold, hvilke fraktioner kulstoffet er fordelt på, indholdet af uorganisk kulstof samt stabiliteten af det organiske stof.  

Der gives også anbefalinger til, hvordan jordens kulstofindhold kan øges, og hvordan forskellige tiltag vil virke.

Rapporten medtager en vurdering af jorden aktive kulstofindhold, og om ændringer vil have indflydelse på agronomiske forhold. Testen måler også vigtige nøgletal for jordens dyrkningsværdi som indhold af kulstof, kvælstof, svovl og ler, og C:N forholdet beregnes.

Forskere fra forskningsinstitutionen Rothamsted siger til Farmers Weekly, at nær infrarødt lys, som anvendes i Eurofins-testen, giver mulighed for at udføre en jordanalyse hurtigere og nemmere end ved brug af traditionelle kemiske analyser. De data, man får, er dog de samme ved de to metoder.

Forskerne fremhæver også, at det er vigtigt at kende jordens indhold af organisk stof, men også at det er et tal, som ændrer sig meget langsomt over tid.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.