Vigtigt bejdsemiddel må igen bruges i roer

Miljøstyrelsen har givet dispensation til bejdsning af roer med neonicotinoidet Gaucho til sæson 2019.

Roefrø må til den kommende sæson bejdses med skadedyrsmidlet Gaucho WS 70.

Disspensationen til at bruge Gaucho gælder i perioden 1. februar til 1. juni 2019. De bejdsede roer må sås til 31. maj 2019.

Gaucho indeholder aktivstoffet imidacloprid, som er et neonicotinoid, og som det er forbudt at bruge i EU.

Dispensationen er således givet, fordi Aarhus Universitet har vurderet, at der ikke findes godkendte alternative midler eller metoder til Gaucho WS 70. Blandt andet er det vanskeligt at bekæmpe bladlus og dermed virusgulsot med de nuværende midler grundet resistensudvikling hos ferskenbladlusene mod pyrethroider og Pirimor.

Frøene må maksimalt være bejdset med 85 gram Gaucho pr. hektar, hvilket svarer til 60 g imidacloprid.

Hvis der anvendes pneumatisk så-udstyr skal der enten holdes 25 meters afstand til blomstrende afgrøder i tilstødende marker, eller der skal være monteret deflektor udstyr for at forhindre spredning af støv.

Landmænd, som bruger Gaucho, skal skal føre journal over såning af bejdsede frø, hvoraf følgende skal fremgå: Sået areal i hektar. Mængde frø pr. hektar samt dosering på de bejdsede frø (i gram middel pr. 100.000 frø eller gram imidacloprid pr. 100.000 frø.

Der må ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.