Kritisk forsker: Spændende at føre landbrugspakken ud i livet

Christen Duus Børgesen, seniorforsker ved 'Institut for Agroøkologi - Klima og Vand' under Aarhus Universitet, har kritiseret miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) for ministeriets kvælstofberegninger.
Landbrugspakken er på sigt fornuftig, siger han.

"Ja – på længere sigt vil landbrugspakken være en gevinst for miljøet, men i vurderingen af Landbrugspakken skal man gøre sig det klart i hvilket tidsperspektiv, man ser tingene," skriver Christen Duus Børgesen i et emailsvar til Landbrugsavisen.dk (læs hele hans svar i vedhæftede dokument).

Reduktionen i kvælstofudledningen på sigt afhænger meget af om målrettet regulering kommer til at virke, fastslår forskeren.

"Det bliver en stor udfordring at indføre den målrettede regulering i landbruget," skriver forskeren.
Forskningsverdenen skal sammen med konsulenter skabe grundlaget for en målrettet regulering, der virker, og som tager nødvendige hensyn til landmanden og miljøet, fastslår han.

"Dette ser jeg som en kæmpe - og spændende opgave. Det er bl.a. afgørende for succesen af målrettet regulering, om landmænd vil accepterer præmissen om at de har forskellig reguleringstryk afhængig af, hvor deres marker ligger," skriver forskeren.

Storbritannien vil have dansk standard for antibiotikaforbrug 5. december · 15:05

På kort sigt vil landbrugspakken føre til en øget kvælstofudledning til havet, vurderer forskeren. Ud over ekstra gødskning vil også ophævelsen af forbuddet mod jordbearbejdning på majsmarker og sukkeroermarker øge udvaskningen, siger Christen Duus Børgesen.

På baggrund af analyser vurderer han, at kvælstofudledningen fra landet inklusiv punktkilder - uden at medregne baselineeffekten - på langt sigt vil stige 3-5 procent, hvilket ifølge hans vurdering vil påvirke vandmiljøet.
Stigningen fra landbruget vil igen falde efter 2019, så der frem til 2021 vil være en reduktion i udledningen til havet fra landet, vurderer forskeren.

De nye eller ekstra virkemidler, der indføres i 2016 for at modvirke udvaskningen, kan ikke fuldt ud kompensere for stigningen af udvaskningen fra markerne, skriver han.

På positivsiden i 2016-2017 år er der i landbrugspakken indregnet en udvaskningsreducerende effekt af de kollektive indsatser samt virkningen af nye krav til miljøfokusområder (MFO).

Det er svært at måle effekten i forhold til vandmiljøet, understreger han. Både af øget gødskning og de nye virkemidler. Det skyldes vandets transporttid fra mark til vandmiljø og grundvand.  Der vil gå en del år, før man via målinger kan opgøre den samlede effekt, vurderer forskeren.

Mere om temaet

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Untitled image

Hvad er navnet på den traditionsrige kålsort, der spises som tilbehør til julemiddagen?

  • Hvidkål

  • Rødkål

  • Grønkål

  • Brunkål

Det var rigtigt

Det var forkert