Landbrugspakken: EU-Kommissionen overvejer retssag mod Danmark
EU-Kommissionen har sendt en pilot-skrivelse til regeringen angående landbrugspakken. Det kan være første skridt mod en egentlig retssag.

EU-Kommissionen overvejer at åbne en EU-sag mod Danmark på grund af landbrugspakken. Det skriver Dagbladet Information.

I en såkaldt pilot-skrivelse til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), som avisen er kommet i besiddelse af, beskriver Kommissionen, hvad den betragter som et antal mulige brud på tre EU-direktiver: Vandrammedirektivet, nitratdirektivet og habitatdirektivet.

EU-Kommissionen kan åbne sager ved EU-domstolen mod de enkelte medlemslande for at overtræde EU-lovgivningen. De kaldes traktatkrænkelsessager, eftersom medlemslandene ifølge EU-traktaten har pligt til at følge EU's regler. Forud for en eventuel traktatkrænkelsessag går dog en længere proces med korrespondance mellem medlemslandet og EU-Kommissionen. Det er denne korrespondance, som EU-Kommissionen har påbegyndt med en skrivelse på otte sider. Næste potentielle skridt kan være en såkaldt åbningsskrivelse.

EU-Kommissionen beder i sin skrivelse regeringen forklare, hvilke ekstra tiltag den vil indføre og hvor hurtigt for at sikre, at EU-reglerne respekteres, skriver Information.

Kommissionen skriver ifølge avisen, at landbrugspakken i en periode kan føre til forværring af tilstanden i vandmiljøet og grundvandet, fordi Danmark har tilladt øget gødskning og ophævet randzonerne, samtidig med at de kompenserende tiltag enten er frivillige, endnu ikke på plads eller måske først virkningsfulde om flere år.

Dette er ifølge EU-Kommissionen i modstrid med direktivernes krav om, at indsatsen mod kvælstofforureningen vedvarende skal skærpes og på intet tidspunkt må lede til øget belastning af vandmiljøet. Om grundvandet påpeger Kommissionen, at Danmark ikke har færdiggjort en obligatorisk, forudgående kortlægning af pakkens betydning.

»Det er derfor ubestrideligt, at der ikke er taget højde for konsekvenserne for grundvandet, eftersom disse konsekvenser foreløbig er ukendte,« skriver EU-Kommissionen i skrivelsen ifølge Dagbladet Information.

Ifølge Kommissionen er det »meget sandsynligt«, at landbrugspakkens kvælstofudledninger vil føre til øget belastning af nogle af de særligt udpegede, sårbare Natura 2000-områder, som i forvejen er i ugunstig eller dårlig tilstand.

»EU-Kommissionens henvendelse til den danske regering indeholder en meget klar redegørelse for, at der er flere klart direktivstridige forhold, som Danmark nu skal redegøre for,« siger professor i miljøret Ellen Margrethe Basse fra Aarhus Universitet, til Information.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.