Sådan løser du efterafgrødekrav

Målrettet regulering kan virke både voldsom og uoverskuelig. Men ved at mikse flere tiltag vil de fleste ikke blive ramt økonomisk, da der er kompensation.

Med de nye målrettede efterafgrøder får mange bedrifter et samlet krav om 40-45 pct. efterafgrøder i 2021.

Selv om der følger 529 kr. (2019) med for hver hektar målrettet efterafgrøde, er det helt nødvendigt at tænke kreativt og studere listen med alternativer til efterafgrøder nøje.

Tidlig såning giver dårlig vekselkurs

40-45 pct. efterafgrøder vil kræve sædskifteændringer på mange bedrifter. Men at opfylde kravet udelukkende med efterafgrøder - og dermed øge vårsædsarealet på bekostning af vintersæd - er en dyr løsning.

Alternativer til de målrettede efterafgrøder er indtil videre tidlig såning, mellem-afgrøder, braklægning, energi-afgrøder og reduceret N-kvote.

Tidlig såning af vintersæd før 7. september og reduceret N-kvote er de virkemidler, der er mest relevante for de fleste.

Omregningsfaktoren på 4:1 for tidlig såning giver dog en ret dårlig ’vekselkurs’. Sår du tidligt i f.eks. 20 pct. af arealet, svarer det til, at du kun har opfyldt fem pct. af efterafgrødekravet. Det siger sig selv, at tidlig såning kan tælle med, men ikke alene løse udfordringen.

Reduceret N-kvote

Mange ønsker ikke at reducere N-kvoten. Men det kan meget vel være den økonomisk bedste løsning for mange. Især hvis man vil fastholde en stor andel vintersæd, kan det være nødvendigt også at vælge reduceret N-kvote. Særlig for svineproducenter, der har brug for foderkorn, men også for mange andre, vil det være billigere at reducere N-kvoten end at ændre afgrødevalget.

Når vi taler N-kvoter, er det vigtigt at huske, at en lille reduktion er forholdsvis billig. De første fem pct. reduktion er billigst. De næste fem pct. koster 1,3 gange så meget. Endnu en reduktion fra 10 til 15 pct. koster 1,6 gange så meget som de første fem pct. En kvotereduktion på 10 pct. svarer i et kornsædskifte til en reduktion på 20 kg N pr. ha. Det svarer til godt 13 pct. efterafgrøder.

Kompensation vigtigt

I 2019 ydes der et tilskud på 529 kr. pr. ha med målrettede efterafgrøder.

For en del bedrifter er det heldigvis muligt at leve op til kravene, uden at bedriftens samlede økonomi bliver forringet, når kompensationen medregnes. Men nogle vil opleve, at kompensationen ikke dækker de ekstra omkostninger fuldt ud. Så det gælder om at finde den økonomisk optimale tilpasning ved at bruge både efterafgrøder, tidlig såning og reduceret N-kvote.

Læs mere på www.kvælstofindsats.dk

Faktaboks

Seges arbejder for flere nye virkemidler:

  • En bedre omregningsfaktor for tidlig såning.
  • Præcisionsjordbrug, som ser ud til at mindske udvaskning med 2-4 kg N/ha, hvilket svarer til 10 pct-enheder i efterafgrødekrav.
  • En model, hvor afgrødevalget kan indgå som virkemiddel.
  • Nitrifikationshæmmere.
  • Nedmuldning.
  • Intelligente bufferzoner.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.