Driftsanalyse: Landmænd uden plov høster højere udbytter
Forskellig tilgang til jordbearbejdning på 62 ejendomme viser flere overraskende forskelle i økonomien.

Der høstes højere udbytter på ejendomme, som drives pløjefrit. De direkte omkostninger i marken er mindre på ejendomme, hvor der pløjes. De indirekte omkostninger er lavere ved pløjefri dyrkning.

Det er nogle af de konklusioner, som Patriotisk Selskab er nået frem til i ved at analysere i driftsregnskaber fra i alt 62 ejendomme i perioden 2015-2017.

Undersøgelsen omfatter 36 ejendomme, der drives med plov, 16 ejendomme, som drives pløjefrit samt ti ejendomme, som ikke plejer al jorden hvert år.

»Resultaterne af analyserne overrasker os lidt. Det er dog vigtigt at understrege, at der ved en sammenligning af DB2 på ejendommene ikke er nævneværdig forskel på, om man pløjer, driver jorden pløjefrit, eller om man veksler mellem pløjning og pløjefri dyrkning«, siger Bo Sigersted, økonomikonsulent hos Patriotisk Selskab.

Han mener derfor, at konklusionen på sammenligningen af driftsanalyserne på de 62 ejendomme er, at man skal vælge det system, der passer bedst til ejendommen - og ikke mindst til driftslederens temperament.

Der er ret enkelt

»Uanset hvilket dyrkningssystem man vælger, skal man sikre en god etablering. Det rykker meget mere på bundlinjen, end hvilket dyrkningssystem man vælger«, siger Jan Nielsen.

Han tilføjer, at pløjefri dyrkning er lige så sikker som pløjning, hvis man bærer sig rigtigt ad, og at den dygtige driftsleder kan lave gode såbed i alle dyrkningssystemer.

Driftslederen har stor betydningMark Torsdag 22. november 2018 · 09:32

»I år er der mange, der har undladt pløjning. Det er gået rigtig godt, da tørken har brudt de kompakte lag i jorden. Omvendt var der sidste år nogle af de dygtige pløjefri dyrkere, som måtte ty til at pløje, fordi det var for vådt i efteråret«, siger Jan Nielsen.

Han understreger, at der er fordele og ulemper ved begge systemer.

Fordele og ulemper

»Pløjning er en tidsrøver. Samtidig kan det være sværere at finde en dygtig chauffør til ploven end til harven«, siger Jan Nielsen.

Han tilføjer, at besparelsen af både tid og brændstof vil stige, jo nærmere man kommer direkte såning.

På ejendomme med lerjord skal holde fast i det pløjefri system, hvis man skal bibeholde en god overjord, som der er let at etablere efterafgrøder i.

På sandjord kan pløjefri dyrkning bidrage til at modvirke sandflugt og mindske problemer med løs jord. På siltholdig sandjord eller meget skarp sandjord kan jordløsning dog være nødvendig ind imellem – eventuelt som grubning.

Faktaboks

4 anbefalinger om pløjning eller pløjefri dyrkning

  1. Dyrkningssystem: Vælg det dyrkningssystem, der passer bedst til jordtypen og driftslederens temperament. 
  2. Maskiner: Den økonomiske gevinst fra at gå fra et system til et andet er marginal. Investeringer i nye maskiner skal derfor ske langsigtet.
  3. Samarbejde: Lav eventuelt samarbejde med nabo eller maskinstation. Det kan give en bedre fleksibilitet, uden at der bindes unødig meget kapital i maskiner.
  4. Bundlinje: Uanset dyrkningssystem skal der laves gode såbed.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.