Grøn foderplan giver slagtekalve et godt liv

Fuldfoder med en stor andel græsensilage virker lovende for tilvækst og slagtekvalitet hos kalve.

Slagtekalve kan sagtens vokse på græs. Det tyder endda på, at de med en grøn foderplan, der indeholder græs, kan vokse en anelse hurtigere og producere lidt mere kød og tjene lidt mere end med en gul foderplan baseret på korn og majs.

Sådan lød det fra seniorforsker Mogens Vestergaard fra Aarhus Universitet på Kvægkongressen mandag eftermiddag.

- Vores resultater med fuldfoder baseret på en stor del græsensilage til slagtekalve virker lovende for tilvæksten og slagtekvaliteten, siger han.

Der ligger også dyrevelfærdsmæssige aspekter i at fodre kalve med græs.

- En grøn foderplan er at respektere, at kalven er drøvtygger, understreger Mogens Vestergaard.

Han oplever stor interesse for at have græs med i foderrationen hos en række større slagtekalveproducenter, men erfaringerne er sparsomme.

Forsøgene, som fandt sted ved Kvægbrugets Forsøgscenter, viste, at kalve, der fik den grønne menu, havde længere drøvtygningstid end dem, der fik den gule menu. Derimod var der ikke forskel i aggressionsniveau, liggetid og sundhedsindex.

Ulempen ved den grønne foderplan var, at metanudledningen i stalden var lidt højere.

- Det mener vi mere eller mindre opvejes af en tilsvarende lavere CO2-udledning ved produktionen af foderet og ved den højere tilvækst, siger han.

Forsøgene er lavet på forsøgslokaliteter, og næste skridt vil være at afprøve grøn-fodring i større besætninger i praksis.

Emneord Kvægkongres 2023

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.