Betalt indhold af European Protein

Nyt tilskudsfoder giver halvanden gris mere per årsso

Udfordringer med tynde søer og mangel på mælkeydelse, fik Nyborg Avl til at afprøve et nyt tilskudsfoder i sin foderblanding.

I halvandet år har ejer Nikolaj Larsen tilsat et nyt tilskudsfoder til sine søer. Og det vil han fortsætte med. Han har nemlig fået halvanden gris mere per årsso og et halvt kilo ekstra tilvækst før fravænning. Nikolaj har samtidig udfaset medicinsk zink til smågrisene. Se mere i videoen ovenfor. 

Nikolaj Larsen ejer og driver Nyborg Avl, der er en opformeringsbesætning med 550 Landrace-søer i Holstebro. Nyborg Avl har haft samme sundhedsstatus i 15 år og afsætter primært sine polte til faste aftagere i Danmark. Produktionsmålene er sundhed, holdbarhed og ensartede so-polte.

Søerne får hjemmeblandet vådfoder og smågrisene får tørfoder.

”Vi ved alle, at en so med et godt huld lægger flere æg ned, har færre omløbninger og malker bedre. Vi havde for mange magre søer, der malkede for lidt. Vi havde allerede prøvet flere forskellige løsninger, som kun fungerede i en kort periode,” siger Nikolaj Larsen, der forventede endnu en kortvarig effekt med det nye tilskudsfoder.

Tilskudsfoder virker ikke med det samme

Nikolaj blev bedt om at væbne sig med tålmodighed i mindst seks måneder for at se de første resultater og ni måneder for den endelige effekt. Tilskuddet skulle nemlig først have tid til at ændre bakteriesammensætningen i søernes mavetarmsystem. 

 ”Det tog cirka et halvt år, før vi for alvor så resultater, og her et år efter, er resultaterne vedholdende”, fortæller en glad Nikolaj Larsen.

Resultater med tilskudsfoder til søer

Hos Nyborg Avl oplever de, at søerne nu malker bedre og holder huldet på trods af, at der fravænnes halvanden grise mere end før.

 ”Dødeligheden er faldet med 3-4 procentpoint. De småfødte er mere vitale, og de kommer hurtigere op i mellemstørrelsen, så de følger resten af kuldet”, siger Nikolaj om resultaterne og fortsætter: ”Vores fravænningsvægt er steget med et halvt kilo”. Tilskudsfoderet har samtidig haft en positiv effekt på arbejdsbyrden i farestalden. Søerne er blevet bedre til at passe grise, og det giver en nemmere hverdag for medarbejderne”.

Sådan virker EP199 på søer

EP199 reducerer antallet af sygdomsfremkaldende bakterier i tarmen og dermed smittepresset fra gødningen i stalden. EP199 er lettere at optage og udnytte for søen, og gevinsten er blandt andet en bedre mælkeydelse. Når de sygdomsfremkaldende bakterier undertrykkes, styrkes immunforsvaret og antallet af antistoffer i soens råmælk øges med op til 40 % sammenlignet med soyaskrå. Det betyder, at pattegrisene får et bedre immunforsvar via råmælken og bliver mere modstandsdygtige.  EP199 består af mælkesyre-fermenteret raps tilsat tang.

Effekten af EP199 er afprøvet i kommercielle besætninger såvel som af flere danske og udenlandske universiteter.

Sponsoreret: European Protein

Resultater med udfasning af medicinsk zink

Nyborg Avl valgte samtidig at udfase medicinsk zink for at være klar med en løsning før forbuddet mod medicinsk zink træder i kraft i 2022. 

”Vi ville gerne udfase zink før tid, og derfor begyndte vi at anvende EP100i til smågrisene. Smågrisene har nu et større foderoptag og en bedre tilvækst sammenlignet med før, hvor vi brugte medicinsk zink”.  

Sådan virker EP100i på smågrise

EP100i fremmer en gavnlig bakteriesammensætningen i mavetarmkanalen. Tilskuddet udvikler den umodnes tarms evne til at kunne udnytte og optage foder. Samtidig udvikler EP100i smågrisenes immunforsvar og reducerer betændelse i tarmene. Op til 30 kilo giver EP100i en bedre tilvækst på to kilo sammenlignet med soyaproteinkoncentrat (SPC) og et kilo sammenlignet med SPC tilsat 2.500 ppm zink.  

Effekten af EP100i er dokumenteret i stor-skalaforsøg af Københavns Universitet og i kommercielle besætninger.  

Få mere viden om EP199 til søer eller EP100i til smågrise på www.europeanprotein.com 

Faktaboks

Sådan bruges EP199

Drægtige søer: Tilsæt 4 % EP199

Diegivning søer: Tilsæt 9 % EP199

Husk optimering

Som hovedregel falder soens foderforbrug, og derfor skal proteinniveauet hæves til 128-135 gram fordøjeligt protein. EP199 indeholder 5 % mælkesyre.

Emneord sponsoreret, European Protein, tilskudsfoder, tilvækst, årsso

Betalt indhold af European Protein

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Fra samme annoncør