Afgræsning kan give masser af mælk - uden øget celletal
Undersøgelse fra Økologirådgivning Danmark viser, at intensiv afgræsning hverken koster mælkeydelse eller flere yverbetændelser.

"Det er jeres egne tal!"

Det var hovedargumentet fra Maike Brask, ph.d. og kvægrådgiver ved Økologirådgivning Danmark (ØRD), da hun ved årsafslutningen på ØRD’s elietafgræsningsprojekt fremlagde en undersøgelse af, om der er sammenhæng mellem afgræsning, mælkeydelse og celletal.

Undersøgelse viste klart på, at der ingen sammenhæng er.

Det er muligt både at opnå 10 kg tørstof dagligt ved afgræsning og samtidig ligge tættere på 150.000 end 200.000 i celletal.

Det er også muligt at kombinere dagsydelser på 34 til 36 kg EKM pr. ko med intensiv afgræsning med et dagligt tørstofoptag på 10 kg i græs.

Tre myter aflivet

Det viser data om tørstofoptagelsen ved afgræsning, mælkeydelse og celletal fra de 32 af de 35 medvirkende bedrifter i ØRD’s eliteafgræsningsprojekt gennem en meget stor spredning af de opnåede resultater og derfor ingen entydige negative sammenhænge.

»I kan med ro i sindet øge græsoptaget uden at sætte hverken mælkeydelsen eller celletallet over styr. Det beviser tallene - og det er jeres egne tal«, konkluderede Maike Brask.

To perioder kræver ekstra fokus på celletalKvæg Torsdag 8. november 2018 · 09:16

»Dermed har vi aflivet to myter mere om afgræsning. Tidligere har vi påvist på samme måde, at højt tørstofoptag ved afgræsning fint kan kombineres med malkerobotter«, tilføjede en synligt tilfreds Hans Lund, kvægrådgiver hos ØRD.

Stort potentiale

Opgørelserne af resultaterne fra 2018-sæsonen viser da også et vist potentiale i blandt de 35 bedrifter.

Det opgjorte tørstofoptag i græs varierede fra 561 til 1.662 kg, mens græsmarksudbytterne varierede fra godt 2.000 til 6.327 kg tørstof. I mælkeydelse i græsningsperioden sås variationer fra 5.500 kg til knap 11.700 kg EKM/årsko.

Disse tre tal påvirker selvklart restbeløbet pr. ko pr. foderdag, som varierede fra 39,45 til 67,46 kroner pr. dag.

Naturligvis var præstationerne i 2018 påvirket af den langvarige tørke, især for de bedrifter, som ikke kunne vande eller havde utrilstrækkelig vandingskapacitet.

Således lå den bedste bedrift målt på græsoptagelse næsten 400 kg tørstof pr. ko under den bedste bedrift forrige år.

Faktaboks

Afgræsning i 2018

  • Lidt sen udbinding trods eksplosiv græsvækst.
  • Meget god græsvækst i maj.
  • Tørke og mange steder ingen græsvækst.
  • Overraskende god vækst igen i august.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.