Bange for sen kornhøst? Så tag kornet nu og giv det syre
Hvis høsten ser ud til at trække ud, kan det overvejes at crimpe umodent korn, mener rådgiver.

Efter en halvsløj sommer kan nogle kvægbrugere frygte, at enkelte kornmarker først bliver høstklare så sent, at det kniber med at kunne etablere kløvergræs rettidigt.

Har man den bekymring, er det værd at overveje crimpning af det umodne korn, lyder rådet fra planteavlsrådgiver Thomas Harbo, Sagro.

I sit nyhedsbrev om grovfoder skriver han, at korn til crimpning skal høstes, når det er gulmodent, dvs. tre uger før kornet er høstmodent. Man skal ikke vente for længe med at tage beslutningen, da kornets vandindhold helst skal være mindst 35 pct. for at kernerne kan ensilere ordentligt. Er vandindholdet under 35 % vil afgrøden ikke ensilere, og det anbefales at afvente høst indtil vandindholdet er faldet til under 25 % og så konservere kornet med propionsyre eller ved nedtørring.

Ensilering kan ske i en smal køresilo eller i en silopose, så man undgår omkostningerne til tørring, opbevaring og evt. valsning hos den lokale grovvareforretning.

Ved høst skal afgrøden være tør på overfladen. Det skal evt. tærskes hårdere end normalt ved at øge cylinderhastigheden eller ved at lægge broen tættere på cylinderen. Hold øje med at alle kerner bliver tærsket ud af aksene. Vær opmærksom på, at soldene ikke stopper til; måske skal der mere luft under end man plejer, ligesom soldene evt. skal åbnes lidt mere.

Halmen kan wrappes, tvangsmodnes på skår inden presning, eller den kan evt. snittes.

Crimpning og ensilering

Den våde vare skal crimpes løbende under høsten, da den hurtigt vil tage varme. Indstil valsen, så alle kerner trykkes flade. Ved ringe crimpning bliver spildet (foderudnyttelsen) for dårlig.

Kornet ensileres bedst i en smal plansilo, hvor der sikres en fremdrift på mindst 20 cm pr. dag. Afgrøden kan ensileres uden brug af ensileringsmidler, hvis vandprocenten er mindst 35. Dog anbefales det at anvende mindst 5 liter propionsyre pr. ton korn for at øge stabiliteten og hindre varmedannelse. Dette er særligt aktuelt ved opfodring om sommeren eller ved langsom fremdrift.

Har man ikke en passende plansilo, kan afgrøden evt. ensileres  i silopose. For at sikre tilstrækkelig komprimering, må siloposen gerne strækkes 15 – 20 procent under ilægning. Anvend ikke mindre end 6 – 7 liter propionsyre pr. ton afgrødemasse i den sidste del af siloposen og være omhyggelig med at lukke posen. Sørg for, at der ikke kommer huller i plasten, og beskyt den mod dyr med net – gerne hævet 15 – 20 cm over posen. Siloposen skal stilles på beton eller tilsvarende underlag.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.