Brug også NIR til at holde øje med blandetid og slid
NIR-teknikken til at sikre ens foderration foran køer dag efter dag kan også bruges til at opnå homogene blan- dinger og opdage slid på foderblanderen.

NIR har stille og roligt slået an i Danmark som et effektivt redskab til tørstofmåling under blanding af fuldfoder i besætninger, der prioriterer en stabil og ensartet fodring fra dag til dag.

Det viser to velbesøgte demonstrationer af mulighederne i teknikken, som firmaet FoderTeknik og det uafhængige kvægrådgivningsfirma B & K Gruppen for nylig holdt på to jyske bedrifter.

Det er målingen af tørstofværdien i foderet, der bruges til at korrigere efter, fordi det er den, der har størst betydning for at opnå den ønskede ensartede fodring.

Nyt på de to demonstrationer var imidlertid, at NIR monteret på fuldfoderblanderen også kan bruges til andre ting, nemlig til at sikre en ensartet blanding af fodring fra dag til dag.

Det sker ved at holde øje med variationskoefficienten, når NIR-sensoren scanner indholdet i blandekarret for at fastslå tørstofprocenten og dermed energiindholdet i foderrationen. Her foretages nemlig 20 scan i rap, mens blandingen passerer forbi NIR-sensorens øje monteret præcis der ved den forreste snegl, hvor blandingen komprimeres mest muligt.

Tørstofprocenten, der skal bruges til tørstofkorrigering af rationen, udregnes som et gennemsnit af disse 20 scan. Men variationen mellem værdierne i de enkelte scan ’sladrer’ om, hvor ensartet blandingen er. Jo tættere de ligger på hinanden, desto mere ensartet er blandingen, når den passerer sensorøjet.

Variationer sladrer om slid

»Det indvarsler en ny æra for foderblanding, som nu bliver langt mere dynamisk«, siger Erik Dahl fra FoderTeknik, der sælger og servicerer NIR-løsninger.

Nu kan blandetiden nemlig fastsættes efter at ramme en bestemt variationskoefficient eller standardafvigelse mellem de enkelte scan frem for et fast minuttal.

Afvigelsen fra læs til læs og dag til dag kan afhænge af mange forhold. Dels selve grovfoderet og udtagningsteknikken, som kan være mere eller indre kompakt, dels selve blanderen og sliddet på den.

»Tager det længere og længere tid at ramme den samme standardafvigelse, er det oplagt at kigge på for eksempel knivene. Dermed kan variationerne også bruges til at overvåge sliddet på foderblanderen«, forklarer Erik Dahl.

Faktaboks

Sådan virker NIR

  • NIR virker ved at belyse foderet (eller kornet, gyllen, majsen eller græsset) med lys i det nærinfrarøde område. Det tilbagekastede lys kan via omhyggelig kalibrering ’oversættes’ til foderværdier eller andre indholdsværdier.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.