Få mere ud af dine lønkroner: Tre ting du kan gøre
Vil du have mere ud af lønkronerne på kvægbedriften, kan du med fordel stille skarpt på tre punkter: Faste rutiner, nørderi og medarbejderinddragelse.

Af Lasse Kruse Ledet, kvæg og HR-rådgiver, LandboNord

Lønomkostningerne stiger år for år, og dermed skal der produceres mere mælk for at sikre, at omkostningerne stadig kan betales.

Det vil sige yversundheden, klovsundheden osv. skal forbedres for at få en bedre ydelse.

Der kan også arbejdes med lønomkostningerne. Den nemme løsning er at stoppe med lønstigninger, men hvis vi skal følge med andre erhverv i kampen om lønmodtagerne, så er det nok ikke den rette vej at gå.

I stedet skal vinteren bruges til at finde ud af hvordan arbejdskraften udnyttes bedst muligt. Jeg vil her give tre fokuspunkter, som jeg mener kan hjælpe med dette.

Faste daglige rutiner

Arbejdsplaner med faste arbejdsopgaver er med til at sikre at alle ved, hvad de skal hvornår. De faste opgaver skal gerne fylde så meget af arbejdsdagen som muligt, så færrest opgaver skal planlægges ind imellem.

De ikke faste opgaver skal fordeles på tavlemøde og skrives ned, så alle hver især ved, hvordan deres næste uge kommer til at se ud. Det skal sikre at alle altid har en opgave, og at de ved hvad de skal gå i gang med.

Nørderi omkring arbejdsrutiner

Nørderi kan være et malkekursus, men også noget mere simpelt, som at diskutere hvordan vandkarrene skal vaskes.

Helt konkret handler det om at få snakket en rutine i bund, så alle ved hvordan den skal udføres.

Det viser sig ofte, at det, der sker, er, at de opgaver, som medarbejderne inden var meget enige om udførelsen af, bliver gjort på flere forskellige måder. Det kan have negative konsekvenser for dyrene, men det kan også betyde, at nogle bruger for meget tid på opgaven.

Efterfølgende er det en god ide at få lavet en SOP(Standard Operation Procedure), som fortæller hvordan arbejdsopgaven udføres. Det hjælper alle med at huske, men det gør det også nemmere for nye medarbejdere at starte op og huske alle de informationer, de har fået. I sidste ende skulle det gerne give færre fejl, bedre produktion og højere effektivitet.

Et konkret eksempel er en landmand med 250 malkende køer, hvor vi sammen med medarbejderne snakkede malkning og malkerutiner. Det gav efterfølgende et fald i celletallet, samtidig med at der blev sparet 15 min. pr. malkning.

Inddragelse af medarbejdere

Medarbejderinddragelse er godt for dig og dine medarbejdere, da det er motiverende at have medindflydelse på sin egen hverdag, sammen med at du kan effektivisere bedriften.

En del af Lean-konceptet er Forbedringstavlen, hvor medarbejderne har mulighed for at komme med forbedringsforslag til deres arbejdsplads, som så bliver bragt op til tavlemøde.

Det vil sige, at alle forslag, medarbejderne måtte have, bliver seriøst vurderet af alle, så der kan tages stilling til, om pågældende idé skal sættes i gang.

Ved at bruge tavlen oplever medarbejderne at blive taget seriøst, og de bliver dermed motiverede for at komme med flere forslag. Tavlen er også med til at sikre, at forslagene bliver bragt ud i livet, så medarbejdere og landmand får gavn af dem.

Medarbejderne laver de samme opgaver hver eneste dag, og hvis de får lov, er de fulde af gode ideer, som kan gøre deres hverdag nemmere, mere sikker og dermed mere effektiv.

Det er nu det skal sættes igang

Faste daglige rutiner, Nørderi og Inddragelse er tre vigtige komponenter, når det kommer til systematisere, effektivisere, motivere og gøre arbejdsdagen skønnere og bedre.

De faste rutiner skal sikre, at medarbejderne ved hvad de skal, så de ikke kommer til at spilde tiden.

Nørderiet er med til at forbedre og finpudse rutinerne, så alt bliver så godt og effektivt som muligt.

Medarbejderinddragelsen skal motivere og sikre, at den viden, medarbejderne besidder, kommer ud og arbejder på bedriften.

Jeg vil opfordre alle til at bruge noget af vinteren til at sætte fokus på disse emner. Det er nu, der er lidt overskud til at gøre noget ekstra og sikre en bedre udnyttelse af lønkronerne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.