Husk foldskifte og vær særlig opmærksom på angreb af lungeorm og stikfluer

Nedsæt risikoen for at kalve og kvier blive syge af indvolds- og lungeorm ved at give dem ny fold i juli.

Af Søren Lykke-Jensen, økologirådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

For at undgå at dine kalve eller kvier bliver syge af indvolds- og lungeorm, er det vigtigt at du giver dem et nyt afgræsningsareal. Det skal være et areal, hvor der har været taget slæt på, så der er lavt smitte tryk. 

Den mest effektive forebyggelse mod indvoldsorm er at flytte de 1. års græssende kvier til et ikke-smittet areal i midten af juli og samtidig at udvide arealet.

Det bedste er at flytte kvierne til en mark, der ikke er afgræsset tidligere på sæsonen. Men det kan også være til en del af køernes græsareal. Køerne er immune overfor løbetarmorm og opformerer normalt ikke smitten. En anden mulighed er at lade de første års græssende kvier få et nyt græsareal efter grønkorn/ært helsæd, der høstes cirka den 1. juli.

Angreb af lungeorm kan være en særlig udfordring

Selvom du foretager foldskifte og sørger for lang hviletid mellem afgræsning på marken kan angreb ikke altid undgås. Risikoen er stor, når der har været en lang tørvejrsperiode som afløses af meget vådt vejr i en længere periode. Det er vigtigt at du fanger de første signaler på lungeorm.

Symptomer på lungeorm er hosten fra dyrene, når du flytter lidt rundt dem på marken og får dem til at løbe lidt. Ved symptomer skal dyrene behandles hurtigt, da lungeormsangreb kan være meget aggressiv. Du skal have dyrlægen til at ordinere et såkaldt ”pour on middel” som du så kan behandle dyrene med. Husk at notere behandling i logbogen.

Hold også skarpt øje med symptomer på angreb af stikfluer

Hvert år er der risiko for at kvier og især goldkøerne får yverbetændelse forårsaget af plantagefluen. Risikoen for angreb er størst på arealer med hegn, hvor der er hvidgran.

Lige så snart de første symptomer viser sig, skal du være klar til at iværksætte en behandling. De midler der har været brugt indtil nu, som man selv kunne behandle dyrene, må ikke bruges længere. 

Der kan kun bruges et middel som Butoxvet, som er et effektivt middel. Men det er V mærket middel, så det er receptpligtigt og kræver involvering af dyrlægen. Husk at notere behandling i logbogen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.