De fire værste parasitter i græsmarken - det kan du gøre

Forbyggende indsats mod græsmarksparasitter er at fortrække, men er dyrene stærkt inficeret bør de behandles.

Af Rasmus Kjærgaard Wielandt, kvægrådgiver, LandboNord

Afgræsningssæsonen er for alvor kommet i gang.

Det er nu, der skal være fokus på de velkendte græsmarksparasitter, der ellers kan reducere tilvækst, ydelse og trivsel.

Forebyggelse og bekæmpelse

Der findes ormekur mod lungeorm og tarmorm, og ved alvorlige angreb bør disse benyttes. Mod Coccidiose findes der igen behandling, men leverikter kan behandles ved alvorlige tilfælde.

Det er muligt at se om dyrene har parasitter ved gødningsskyl, blod- og spytprøver og tankmælksprøver. Tankmælksprøven måler antistofniveauet for løbetarmorm og leverikter, og det er på den baggrund muligt at vurdere omfanget af parasitter i besætningen. Spørg egen dyrlæge omkring mulighederne.

Larverne til løbetarmorm og lungeorm har svært ved at overleve mere end et par uger i den bagende sommersol, og samtidig stiger smittepresset jo længere tid dyrene går på den samme mark. Derfor bør man altid lave fold skifte midt sommer og lade markerne hvile i nogle uger.

Kalve og ungdyr bør altid udbindes på rene marker. Det vil sige marker, hvor der ikke har gået dyr året før og hellere ikke er tildelt kvæggylle. Dernæst bør man skifte fold jævnligt og undgå buskafgræsning og overbelægning.

Ved at udbinde dyrene på rene marker og lave hyppige fold skift og give suppleringsfoder kan smittepresset holdes nede på et minimum. 

Coccidiose

Ligesom Coccidier kan overleve længe i et ikke sterilt staldmiljø, kan de også overvintre og overleve længe på græsmarker.

Derfor bør kalve og ungdyr altid udbindes på rene marker og altid i hold. Lukkes unge kalve/kvier på græs i en fold, hvor der allerede går ældre dyr, er der stor risiko for smitte.

Suppleringsfoder er nødvendig indtil kalvene er seks måneder gamle, da græs alene ikke sikre en tilstrækkelig tilvækst.

Løbetarmorm

Løbetarmorm ses hos kvierne første gang, de lukkes på græs, og resulterer i manglende tilvækst og potentielt diarré.

Dyrene opnår immunitet efter infektionen, og derfor vil ældre dyr, der før har været smittet, ikke blive syge.

Ved omlægning til økologi eller ved indkøb af dyr bør man altid være obs på løbetarmorm hos de indkøbte dyr.

Lungeorm

Ligesom ved løbetarmorm ses lungeorm oftest hos kvier første gang de lukkes på græs. Lungeorm resulterer i manglende tilvækst og hoste.

Modsat løbetarmorm opnår dyrene ikke immunitet og kan derfor inficeres gentagende gange.

Lungeorm hos køerne kan have alvorlig indflydelse på ydelsen og bør derfor tages meget alvorligt.

Leverikter

Leverikter er afhængige af den lille pytsnegl for at kunne gennemgå sin livscyklus fra første larvestadie til andet larvestadie. Derfor ses leverikter primært ved afgræsning af våde områder, da det er her at pytsneglen lever.

Leverikter ses derfor oftest i forbindelse med naturpleje og kødkvæg og kvier i våde enge.

Leverikter trives på våde og fugtige arealer og ses derfor ofte hos kødkvæg og kvier på eng.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.