Husk kort ensartet snitlængde i majs
Et godt snit: Har du forberedt dig på at høste og ensilere majsen? Her er et godt råd om snitlængden.

I fuldt udviklet majshelsæd med mindst 30 procent tørstof tilstræbes en kort og ensartet snitlængde på 8 mm og en effektiv kerneknusning. Sådan lyder rådet fra Seges på LandbrugsInfo.

Længere snitlængde giver tendens til lavere foderoptagelse og mælkeydelse i veludviklet majsensilage. Den korte snitlængde giver mulighed for en kompakt ensilage med en høj stabilitet under lagring og opfodring. En forøgelse af snitlængden til 15-25 mm er aktuel i ikke fuldt udviklede majs med mindre end 30 procent tørstof – for at modvirke saftafløb.

Hvis der vælges en snitlængde på 15 mm og derover i en normalt udviklet majshelsæd, er det en fordel at fremstille revet majsensilage, fordi rivningen reducerer partikelstørrelsen og giver en bedre kerneknusning. Revet majsensilage er høstet med shredlage cracker eller tilsvarende cracker som Fibertech valser med øget forskel i omdrejningstal på valserne.

Knivene på finsnitteren skal være skarpe, og modskæret skal være skarpt og korrekt indstillet. Montér majsknive og majsmodskær. Blade og svøbblade skal findeles, ellers er det vanskeligt at køre afgrøden sammen, og køerne vrager bladene på foderbordet. En mangelfuld finsnitning af bladene gør det vanskeligere at fremstille kompakt fuldfoder.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.