Betalt indhold af MS Schippers

Hygiejne i stalden: Få en højere levetid med HyCare-metoden

Der er ikke noget nyt i, at hygiejneforholdsregler er gunstige for køers sundhed og ydelse. Men at levetiden for køerne, i en stald der har fulgt HyCare fremgangsmåden i 1,5 år, er steget med 6 måneder, overstiger selv de vildeste forventninger. Også mælkeproduktionen, kvaliteten og dyrlægeomkostningerne går i den rigtige retning. Det ekstra udbytte er 5-cifret.

For knapt 1,5 år siden blev der foretaget ændringer i sengebåsestalden hos mælkeproducent Jos Seuntiëns (210 køer, 4 malkerobotter) så der fremover kunne arbejdes efter HyCare fremgangsmåden fra MS Schippers. Derved er alt er fokuseret på maksimal hygiejne og forebyggelse af infektioner. Seks aspekter er blevet fundamentalt behandlet: Porefrie fodergange, et bakteriefattigt miljø, rent og bakteriefrit drikkevand, bekæmpelse af skadedyr, systematisk klovpleje og støtte til at sikre en sund overgangsperiode.

Nu hvor resultaterne fra køerne begynder at tikke ind, er Wilco de Crom, afdelingsleder for mælkekvæg hos MS Schippers, glædeligt overrasket.

”Vi troede selvfølgelig på, at det ville virke, også fordi HyCare giver store forbedringer hos svin. Alligevel overstiger det langt vores forventninger.”

På den anden side er det også logisk, at der opnås gode resultater.

”Vi ved, at 85 til 90 procent af problemerne hos køer kan spores tilbage til infektioner. Når du får hul igennem til det, kan du tage store skridt fremad.”

Levér meget mere mælk

Resultaterne: Levetiden er steget med 6 måneder i løbet af 1,5 år, det viser CHR-tallene. Det er meget.

Gennemsnittet for Holland er steget med knapt en måned siden 2011, samtidig med at kvægsektoren har en ambition om at levetiden er forlænget med et halvt år i 2020. En længere levetid betyder flere ældre køer, der har en højere mælkeproduktion. Denne steg med 1.000 kg til 11.500 kg. pr. år. Fedtprocenten ligger 0,11% højere og proteinindholdet 0,09% højere.

Alt dette betyder, at der kan leveres 245.000 kilo mere mælk inden for den hollandske fosfatkvote. Hver ekstra liter mælk giver en marginalbalance (mælkepris minus foderomkostninger) på 0,22 euro pr. kilo.  For bedriften betyder det et ekstra afkast på næsten 54.000 euro.

Derudover er der endnu lavere omkostninger til dyrlægen og et uvurderligt aspekt: ​​lettere og sjovere arbejde, fordi der er færre sundhedsmæssige problemer, og køerne kommer lettere ind i robotterne.

Få mere erfaring

De kommende måneder fortsætter udviklingen og erfaringen med HyCare på denne bedrift. I januar åbner MS Schippers også sit eget testfirma, hvor konceptet videreudvikles, og besøgende får mere baggrundsinformation.

Wilco de Crom forventer, at konceptet gradvist vil blive implementeret i praksis fra og med næste år. I første omgang, på grund af logistikken, vil dette hovedsageligt være i bedrifter med en malkerobot. Derudover skal de allerede have eller indrette en hygiejnesluse, for at sætte en første barriere op for besøgende.
Wilco de Crom understreger, at kvægavlere kan regne med fuld støtte undervejs fra MS Schippers. ”Det starter med en screening af bedriften for at se, hvordan den nuværende situation er, og hvordan konceptet kan implementeres. Og når alt er kørende, er der løbende kontakt hver sjette uge. Vi involverer også de, der har adgang til ejendommen, så der er et bredt engagement fra alle.”

De seks principper indenfor HyCare

 1. Porefrie foderområder: Fodergangene og murværket under foderhækken forsynes med et coatinglag. Derved kan foderrester ikke trænge ned i betonen og det forebygges at foder sammenbrændes og at uønsket bakterievækst opstår. Sygeafsnit og behandlingsrum er også coatede, hvilket gør det nemmere at rengøre og desinficere dem
 2. Bakteriefattigt miljø: I hele bedriften bliver der brugt flest mulige materialer, der gør det lettere at rengøre og eventuelt desinficere. Arbejdsmetoder bliver tilpasset om nødvendigt
 3. Rent vand: Vandet bliver behandlet med et middel (med godkendelse af Fødevarestyrelsen). Vandtrug bliver grundigt rengjort 2 gange ugentligt. Ved at gøre dette har køerne altid friskt og rent vand til rådighed. Det giver en optimal vandoptagelse og dermed undgås forstyrrelser i fordøjelsen. Kontrol af kvaliteten af vand fra egen boring.
 4. Bekæmpelse af skadedyr: En systematisk bekæmpelse af fluer og gnavere udført af et specialiseret firma (Agro Pest Control) for at undgå sygdomsoverførsel. Dette sker ved hjælp af fluefangerlamper, rovfluer, lokkedåser til rotter og beskyttelse mod fugle. Alle døre er aflåste og der hænger to typer net foran luftindtaget.
 5. Pleje
  Sund overgangsperiode
  Køer modtager individuel omsorg efter behov, når det gælder vommen og leverens tilstand, for at undgå et fald i modstandskraften omkring kælvning.
  Systematisk klovpleje
  Klovene bliver systematisk kontrolleret og behandlet med det samme ved hjælp af en fastopstillet klovbeskæringsboks. Køer, der forlader malkerobotten, går henover en måtte, der er mættet med et klovplejende middel. Midlet bliver pumpet ind i måtten automatisk 4 gange dagligt. Spaltegulvet bliver sprøjtet 2 gange ugentligt med en rygsprøjte indeholdende desinfektionsmiddel.
 6. Management
  Styrken ved ovennævnte hovedpunkter er den korrekte og konsekvente indsats fra kvægavleren og hans personale. Det kalder vi management. Det er her den største gevinst og den meste vejledning fra Schippers finder sted. At indkøbe produkter er én ting, men den korrekte anvendelse er langt den vigtigste.

Emneord sponsoreret, MS Schippers

Betalt indhold af MS Schippers

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.