Kvægchef advarer: Mælkens kimtal er i eksplosiv vækst - det kan du gøre

De kendte køleteknikker med pladekøler og isbank er velafprøvede teknologier, men er ifølge eksperter ofte underdimensionerede. Tag et kritisk kig på dit anlæg.

Af Morten S. Thomsen, chef for Kvæg, Sagro

Meget tyder på, at der aktuelt er store problemer med mælkens kimtal.

Med sommeren og stigende temperaturer vil der normalt være lidt flere problemer med køling af mælk og hygiejnen i anlægget generelt, men de seneste uger er kimindholdet steget eksplosivt i mange besætninger.

Siden overgang til IBC-måling, og herved betydelig skærpelse af kravet til mælkekvalitet har mange producenter problemer med at holde det generelle kimtal tilpas lavt. Det betyder, at mindre stigninger i dag ofte resulterer i at grænseværdien på de 60 IBC overstiges, hvilket udløser fradrag i afregningen.

Kig kritisk på dit anlæg

Jeg oplever disse kimtalsproblemer som store og tilbagevendende, hvorfor jeg vil opfodrer til at man forholder sig kritisk til sit anlæg herunder vask af anlægget.

Mange anlæg malker betydeligt mere mælk i dag i forhold til da det blev designet, og med flerdobling af produktionen flerdobler man behovet for køling.

Er der lidt problemer med køling bliver det nok ikke mindre i fremtiden, da der givetvis vil blive produceret mere mælk.

De kendte køleteknikker med pladekøler og isbank er velafprøvede teknologier, men er ifølge eksperter ofte underdimensioneret. Meget tyder på, at mange mangler kølekapacitet, men lad fagfolk vurdere og regne på det.

Den generelle vask af anlægget er ofte mangelfuld, mangel på vand eller lav temperatur på vand. Mangel på vaskemiddel, forkert vaskemiddel, eller mangler fra personalets side er ofte problemet.

Disse problemer er ligeledes hyppige og tilbagevendende.

Der kunne derfor være behov for at der laves SOP`s på igangsætning af vask og løbende kvalitetscheck af varmtvandsbeholder vaskeautomater mm.

I enhver optimering bør man starte med at begrænse tabene. Tilbagevendende problemer bør man stoppe ved og få iværksat holdbare løsninger på. Meget tyder på, at kim er et  tilbagevende problem i  mange besætninger.
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.