Landmand satser på teknologi - har 18 malkerobotter
Niels Haunstrup er så tilfreds med automatisk malkning, at han netop har købt yderligere otte malkerobotter. 700 danske mælkeproducenter lader robotterne klare malkearbejdet. Det er 200 færre end i robotternes storhedstid.

De er med til at sikre en spændende arbejdsdag uden fysisk nedslidende arbejde.

Sådan begrunder Niels Haunstrup sin årelange satsning på malkerobotter, som han netop har cementeret ved at købe yderligere otte robotter foruden de 14, han havde i forvejen. Købet sker i forbindelse med en udvidelse af besætningen til 1.000 årskøer.

Indtil videre er det dog kun fire af de otte robotter, som skal sættes i drift. Resten skal fungere som reservedelslager.

For Niels Haunstrup køber ikke nye robotter. Han køber velfungerende brugte eksemplarer og holder dem hovedsaglig selv ved lige.

»De sidste otte købte vi for et beløb, som vi ikke kunne have købt én helt ny for. Og de fejler ikke noget. Sælgeren ville bare gerne have et andet fabrikat«, siger Niels Haunstrup, som selv sværger til DeLaval.

Øjne frem for hænder

Niels Haunstrup købte de første malkerobotter tilbage i 2004 som et forsøg på fortsat at være en attraktiv arbejdsgiver.

Robotterne gør det muligt, at mødetiderne om morgenen for alle medarbejdernes vedkommende er mere attraktive, og eftermiddagsarbejdet er indskrænket til overvågning af køerne, hente køer til robotterne samt fodring af kalve.

Som ansat hos Niels Haunstrup skal man i høj grad bruge sine øjne, for arbejdet med malkerobotterne kræver flair for teknik og løbende opfølgning af køernes præstationer.

»Det sker selvfølgelig, at robotterne går i stå, men med løbende vedligehold kan vi undgå mange alarmer«, er Niels Haunstrups erfaring.

Samler problemkøerne

For at skabe større overskuelighed og lettere arbejdsgange er køerne inddelt i hold efter laktation, nykælvere og antal daglige besøg i robotterne. Køer med få daglige besøg i robotterne er samlet i et hold for sig, så de forstyrrer mindst muligt.

De bedste køer samles på en tilkøbt ejendom 600 meter længere henne ad grusvejen, og fordi køerne i vid udstrækning passer sig selv, er arbejdsbehovet på denne ejendom stærkt reduceret.

Større afkast i sigte

Med 18 malkerobotter i drift er Niels Haunstrup klar til at malke cirka 1.000 køer. I øjeblikket har han 870 køer og forventer at være på fuld produktion i løbet af sommeren.

Udvidelsen sker i bestræbelserne på at dele de faste omkostninger ud på flere kg mælk, og nulpunktsprisen ventes at falde ti øre til 2,15 kr. pr. kg.

Robotterne tager malkningen hos hver fjerde landmand

Efter flere års fald ser det nu ud til, at malkning med robotter har fundet et stabilt leje.

Ved indgangen til 2019 blev der registreret malkerobotter i 702 besætninger. Dermed er antallet status quo i forhold til 2017, mens der i 2016 blev registreret malkerobotter i 749 besætninger.

Automatisk malkning kom til Danmark ved årtusindeskiftet, og antallet af robotter steg markant frem til 2009. Herefter aftog stigningen, og ser man alene på antal besætninger med malkerobotter, toppede robotmalkning i 2009, hvor cirka 900 besætninger anvendte malkerobotter.

Nordmænd malker ikke

Også i de øvrige nordiske lande vandt automatisk malkning frem i årene frem til 2011.

Særligt nordmændene er begejstrede for automatisk malkning. Her har robotterne overtaget malkningen i knapt halvdelen af besætningerne.

Ser man alene på det danske marked, har fabrikanterne Lely og DeLaval et klart forspring. Ved 2018-optællingen var der 1.247 Lely-robotter og 756 DeLaval-robotter. I alt blev der ved tællingen registreret 2.055 malkerobotter.

Faktaboks

Køber brugt og vedligeholder en del selv

  • De første seks malkerobotter købte Niels Haunstrup som fabriksnye. Siden har han dog kun købt brugt.
  • Foruden de 18 aktive robotter i stalden står der nogle eksemplarer i laden, som bruges som reservedelslager.
  • De sidste otte malkerobotter købte Niels Haunstrup for en pris, som han ikke ville kunne købe én helt ny robot for. Og selv om robotterne er af ældre dato, malker de fint, mener han.
  • Aktuelt malker hver robot 60 køer, men når det nye staldafsnit tages i brug, vil der være 56-57 malkende køer pr. robot.
  • Køerne yder aktuelt 11.700 kg EKM pr. ko.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.