Landmand: Vi bor midt i en sandkasse og den er god til rug og køernes klove
Blog fra malkebedriften: Tiina Olsen er i gang med at klovbeskære. Få køer skal have forbinding på og det skyldes blandt andet afgræsning på den sandede jord.

Af Tiina Olsen, fortalt til Peter W. Mogensen

Vi er netop nu i fuld gang med at få klovbeskåret vores malkende køer, goldkøer og de ældste kvier. Det er Bo's Klovpleje fra Vrå, som forestår arbejdet. Han besøger os tre gange om året og tjekker klovene på et stort antal dyr. Bo Sørensen er tilfreds med damernes klove.

For mig er klovbeskæring en af de vigtigste opgaver i stalden. Hvis ikke koens ben og klove har det godt, har man ikke koen ret længe.

Vi har få tilfælde af digital dermatitis. Det har tidligere ligget på 12 procent, men er lavere denne gang, da der var 10-20 tilfælde ud af 204 dyr. Årsagen er afgræsning. Vi kan tydeligt se, at der er færre klovproblemer, når køerne kommer på græs i foråret. Vi har selv en klovboks, hvor jeg kan tage hånd om akutte tilfælde. Og dem er der flest af - uden at det er mange - om vinteren. Når Bo besøger os netop nu er det fordi, at vores to år gamle spalter og goldko/kvie gulv skal rilles i uge 42. Bo anbefaler, at man klovbeskærer en måned før eller efter rilning.

Jorden her på Læsø er sand. Ren sand. Jeg plejer at sige, at vi bor midt i en stor sandkasse.

Sandet er godt til klove, fordi det holder klovene rene.

Slut med strandture

Op til klovbeskæringen har vi hentet goldkøer og kvier hjem fra strandengene. Der er ikke meget græs mere, og så passer det med, at de lige kan komme forbi klovboksen.

Vi finder meget sjældent sygdomme hos kvierne. Digital dermatitis ser vi kun hos køerne. Når vi klovbeskærer kvierne skyldes det udelukkende, at de går på dybstrøelse og derfor får lange klove, som skal rettes til.

Hurra for rug

Vores sandkasse har også vist sig at være perfekt til rug. Vi har denne sommer høstet 5,3 tons pr. hektar, og alt er er vejet, så tallene er til at stole på. De ældre landmænd på Læsø siger, at man skal være tilfreds, hvis man kan avle over 3,6 tons pr. hektar. Så vi er altså meget tilfredse!

Da rugen samtidig har givet en masse god halm, vælger vi at så rug igen. Den kommende tid skal vi så 57 hektar rug.

Havren og byggen har også givet godt i år. Vi kan se en klar udbyttestigning, siden vi droppede at pløje.

Ydelsen stiger

I kostalden går det også godt. Vi har fodret med første slæt og grønbyg-vikkeensilage i to uger, og køernes ydelse er steget siden stakken blev åbnet. Vi ligger nu på 34 kg EKM pr. ko og tror, at det vil være muligt at nå målet med 36 kg EKM pr. ko inden alt for længe. Celletallet er 123.000.

Det er ikke fordi vi har fået flere kg mælk. Det er en større mængde værdistoffer, som giver ydelsesfremgangen. Specielt førstekalvskøer malker med imponerende procenter, op til 42 kg.EKM!

34 kg EKM pr. ko lyder måske ikke af så meget, men vi er godt tilfredse fodringen taget i betragtning. Vi fodrer med græsensilage, grønbyg-vikke, rug, havre, byg, indkøbt rapsskrå og så mineraler. 88 procent er hjemmeavlet og vores fodring er, som vores fodringskonsulent Rasmus Krarup siger; gerne til den fyldige side, men køerne kan heldigvis ikke læse. Så de ved ikke bedre.

Kollegaer tager græsset

Når rugen bliver sået om en god uges tid, bliver der mere stille i marken. Vi har taget fire slæt græs, og selvom græsudbyttet har været lavere end tidligere år, har vi rigeligt med foder. Da vores kollegaer på øen mangler grovfoder, har vi valgt, at de kan tage vores femte slæt. Birger hjælper med at ensilere det.

Femte slæt vil være med lavere fordøjelighed, og det passer godt til kollegaernes kødkvæg. Vi har nok i vores fire slæt græs, grønbyg-vikke og helsæd.

Faktaboks

FAKTABOKS

Tiina Olsen

  • Driver med sin mand Brunhavegård på Læsø. Blogger til Kvæg Plus
  • 175 holstein-årskøer plus opdræt og opfedning af tyrekalve, der er krydset med Charolais og Blonde d´Aquitaine, plus Holstein-tyre, ialt 450 dyr
  • Ydelse: mål er 11.500 kg EKM pr. år, ligger lidt under lige nu.
  • Løsdriftsstald fra 1999, sengebåse, nye spalter, nye madrasser og kobørster i 2018. Gummimåtter i malkestalden og returgang i 2019.
  • Malkestald, 2 x 12 sildeben
  • 425 hektar agerjord med byg, havre, rug, slætgræs og dertil kommer ca. 200 hektar strandeng

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.