Landmænd vælter sig i korn: Vi tænker ikke på katastrofe mere

Blog fra malkebedriften: På Læsø er forårets tanker om en katastrofal høst som følge af tørke skyllet væk med de sidste ugers regnbyger. Helsæden er taget, og om nogle uger er rugen klar til mejetærskeren.

Af Tiina Olsen, fortalt til Peter W. Mogensen

Det er voldsomme mængder helsæd, vi høster netop nu. Jeg sidder bag rattet på traktoren med riven, og læssene er dejligt store.

Vi har skårlagt ca. 35 hektar primært byg og lidt havre til helsæd. Det er vores kollega Flemming, der lagde kornet ned, og han hjælper også med sin snittervogn, nu hvor vi skal have helsæden hjem i stak.

Vi hjalp på tilsvarende vis ham i sidste uge.

Når vi har dækket helsædsstakken, starter jeg på hø vol. 2 med rundballepresseren og satser på at blive færdige med de 28 ha. i løbet af en dag eller to.

Om tre-fire uger kan vi formentlig høste det første korn med mejetærskeren. Det ser ud til, at rugen bliver klar først. Det har regnet en del på det sidste, så kornet vokser stadig.

I foråret og forsommeren gik vi ellers og frygtede, at det blev lidt for tørt til, at vi fik noget at høste. Men bekymringerne om katastrofe høst er helt væk nu, herovre tegner det til en god høst.

Siden sidste blog har vi taget slæt på græsmarkerne, så vi nu er oppe på fire slæt græs i år. Udbyttet har helt som forventet været aftagende henover sæsonen. Vi kender endnu ikke kvaliteten af de seneste slæt, men vi håber at ramme en høj fordøjelighed.

Den seneste måned er der født 22 kalve. Vi prioriterer bevidst at få flest kalve om sommeren, så vi har god tid til markarbejdet om foråret. Ud af de 22 er der desværre kun to holstein kviekalve. Det er lidt ærgerligt. Helt overraskende er det dog ikke, for de fleste køer var drægtige med kødkvægstyre af blonde d’ aquitaine racen.

Vi har behandlet tre efterbyrd og heldigvis ikke haft nogen yverbetændelse hos nykælvere fra maj med mange kælvninger. Så det er gået godt!

Vi har indtil nu selv fedet alle tyre og krydsningskvier op til slagtning. Men det udfaser vi henover efteråret. For os er der ikke tilstrækkeligt med penge i at fede kalvene op selv, så vi vil fokusere på at øge mælkeproduktionen.

Vi har været glade for at fede kalvene op selv, men vil ikke arbejde gratis. Vi har solgt de første kalve til en landmand i Himmerlandsområdet, som vil fede dem op. Han virker meget glade for dem, så vi håber at kunne sælge flere kalve til ham. Han købte de yngste kalve op til fire måneders alderen. De ældste feder vi selv færdige. Her er det som i så mange andre sammenhænge specialiseringen, som gør tricket, og vi vil fokusere på mælk og lade andre være eksperter i opfedning af kalve.

Ved at udfase fedekalvene får vi bedre mulighed for at udvide ko-antallet. Det skal ikke gøres fra den ene dag til den næste, men stille og roligt vil vi gerne have flere køer. Og de betaler altså bedre for staldpladsen end tyrekalvene gør.

Apropos køerne, så er de fortsat på græs ved stranden i dagtimerne. Siden køerne kom ned på arealerne, som oversvømmes af havet om vinteren, har vi kun set meget få tilfælde af digital dermatitis. Jeg tror, at det er saltindholdet i græsset og på jorden, som tager livet af bakterierne. Klovene er meget fine lige nu.

De drægtige kvier og goldkøerne går også på strandengene. Vi kører løbende dyr derud og med 200 hektar har de god plads og masser af græs at æde.

Køerne yder aktuelt 33 kg EKM om dagen på en fodring, hvor mere end 90 pct. er dyrket af os selv. Vi nøjes med at indkøbe rapsskrå og mineraler.

Faktaboks

FAKTABOKS

Tiina Olsen

  • Driver med sin mand Brunhavegård på Læsø. Blogger til Kvæg Plus
  • 175 holstein-årskøer plus opdræt og opfedning af tyrekalve, der er krydset med Charolais og Blonde d´Aquitaine, plus Holstein-tyre, ialt 450 dyr
  • Ydelse: mål er 11.500 kg EKM pr. år, ligger lidt under lige nu.
  • Løsdriftsstald fra 1999, sengebåse, nye spalter, nye madrasser og kobørster i 2018. Gummimåtter i malkestalden og returgang i 2019.
  • Malkestald, 2 x 12 sildeben
  • 425 hektar agerjord med byg, havre, rug, slætgræs og dertil kommer ca. 200 hektar strandeng

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.