Mælkeproducent sender kvierne ud på en øde ø
Blog fra mælkebedriften: De første goldkøer er sendt på strandengene, malkekøerne har adgang til motionsfolden og når græsudbuddet om nogle uger er stort nok kommer malkekøerne derud i dagtimerne, ligesom de drægtige kvier bliver sendt ud på Sønder Nyland, en øde ø, tæt på Læsø.

Af Tiina Olsen, fortalt til Frederik Thalbitzer

Vi har ikke så travlt for tiden. Vi har mange goldkøer på den her årstid, og lige nu malker vi kun 125 køer. Det har været rigtig fint med mange goldkøer her imens, der skulle harves og tilsås. Første slæt blev taget i forrige uge, og vi satser på at snitte igen i næste uge. Vi samarbejder med vores nabo Flemming, som også har en snittevogn. Han har et butterflysæt med bånd, så fra mandag efter frokost og til fredag aften havde vi lagt vores tilsammen 180 hektar bag os.

1.800-2.000 kg TS

Første slæt er vi rigtig godt tilfredse med. Der var 1.800-2.000 kg TS pr. hektar, så vi klager ikke. Planen er at tage de første 3 slæt med 3 ugers interval, så vi får en høj fordøjelighed. Vi vil hellere lave en god ensilage, end vi vil købe dyrt kraftfoder på fastlandet. Så springer vi over med at gødske til 4 slæt, da sandjorden som regel kommer til at mangle vand ind i juli. Det rydder vi af først i August og kan så få et helt lødigt 5. slæt omkring starten af oktober.

Designer græsblanding

Vi har for tiden tre forskellige græsblandinger i spil. Sydvestjyden til nogle arealer hvor den passer bedst. Struktur fra Barenbrug, som har været vores foretrukne i snart mange år, den har altid et godt udbytte, en stabil høj proteinprocent og er slidstærk. Det er især strandsvingel som gør tricket her.

Men sidste år fik vi skræddersyet en blanding i samråd ned Gurli Klitgård fra DLF, da tørken i 2018 tog hårdt på vores lagre. Vi gik efter at få et højere udbytte allerede i første brugsår, da vi ikke har nok af høj kvalitet på lager. Det gør vi ved en højere andel af rajgræsser og rajsvingel. Med inspiration fra Finland har jeg taget timoté med i blandingen, den har en tidligere vækst under kølige forhold i foråret og god smagbarhed.

Den ny blanding har ikke skuffet på udbytte her til første slæt.

Vi har taget friskgræsanalyser med prøvekittet fra Niels Bastian, SEGES. Vi tog løbende prøver af 5 ĺæs, når de var læsset af i stakken. Det giver os mulighed for at se fordøjeligheden mellem de forskellige blandinger og forskellige gødskningsprofiler. Resultaterne er vi godt tilfredse med.

Goldkøer i strandenge

Lige nu går goldkøerne på strandengene, hvor de kan leve af det, de finder dér. Så kommer de hjem på stald ca. 2- 3 uger inden kælvning, så de kan vænne sig til foderet igen.

Strandengene er delt op i 3 folde inde på selve Læsø, og de går i den fold, hvor der er mest græs lige nu. I de andre folde er der ikke helt så meget græs endnu, men vi regner med, at det kommer, når det bliver lidt varmere.

Kvierne bliver sendt ud på en ø, der hedder Sønder Nyland. Vi trækker dem over, når det er lavvande, det er en lille tur ca. 150 meter. Der går de indtil begyndelsen af august. Hvis vi venter for længe, blæser det mere, vandet stiger og det kan være sværere at få dem hjem.

Derovre er det selvfølgelig også naturgræs, og dyrene er der også for naturplejens skyld ligesom hele sydsiden af Læsø, hvor Læsø Natura 2000 lodsejerlaug står for koordineringen af afgræsningen med får, heste og kreaturer.

Vi ejer en del af øen, der er på ca. 60 hektar og ubeboet. Der kommer dog mange turister derover for at se på naturen, og de kan også godt lide at kigge på kvierne. Det er meget fint.

Køerne på strandengene tiltrækker også folk, der kan lide at se, at de går ud i vandet. Turisterne er velkomne for vores skyld.

Det er ikke den travleste tid lige nu, men snart er der flere køer i staldene og mere at se til igen.

Faktaboks

FAKTABOKS

Tiina Olsen

  • Driver med sin mand Brunhavegård på Læsø. Blogger til Kvæg Plus
  • 175 holstein-årskøer plus opdræt og opfedning af tyrekalve, der er krydset med Charolais og Blond d´Aquitaine, plus Holstein-tyre, ialt 450 dyr
  • Ydelse: mål er 11.500 kg EKM pr. år, ligger lidt under lige nu.
  • Løsdriftsstald fra 1999, sengebåse, nye spalter, nye madrasser og kobørster i 2018. Gummimåtter i malkestalden og returgang i 2019.
  • Malkestald, 2 x 12 sildeben
  • 425 hektar agerjord med byg, havre, rug, slætgræs og dertil kommer ca. 200 hektar strandeng

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.