Landmand vinder klagesag: Må bringe handelsgødning ud på naturbeskyttet areal
En mælkeproducent har fået medhold i en klagesag, så han får mindsket omkostning og anerkendt retten til at gødske.

En mælkeproducent i Vejen har fået medhold i Natur- og Miljøklagenævnet i en sag, hvor han blev pålagt en række vilkår i forbindelse med en ændring af bedriften, der udvidede produktionen fra 375 til 521 DE.

Det skriver Jysk Landbrugsrådgivning i en nyhed på deres hjemmeside.

Jysk Landbrugsrådgivnings miljøafdeling klagede på landmandens vegne, og i alle de tre punkter, der var uenighed om, giver Natur- og Miljøklagenævnet kommunen besked om at ændre sin afgørelse.

De tre vilkår, som kommunen ikke havde ret til at stille var:

  • Et krav om, at gyllebeholderen efter endt udkørsel af gylle skulle tilføres et betydeligt lag halm, indtil flydelaget var dannet. Nævnet siger i sin afgørelse, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen om fast eller tæt overdækning er tilstrækkelige, og derfor bortfalder kommunens krav om et ekstra lag halm.
  • Vejen Kommune havde indføjet et omkostningstungt krav (55.000 kr.) om udskiftning til en frekvensstyret vakuumpumpe. Nævnet ændrer kravet til, at udskiftningen til energireducerende teknologi skal ske på det tidspunkt, hvor det er nødvendigt at udskifte malkeanlæggets eksisterende pumpe.
  • Et tredje krav handlede om, at ansøgeren blev pålagt fremover at få kommunens vurdering og accept, hvis han fortsat ville bringe handels-gødning ud på et naturbeskyttet areal. Det protesterede ansøgers miljørådgiver også over, og det fik Vejen Kommune til af egen drift at omformulere vilkåret til, at drift på beskyttede naturområder, herunder udbringning af kunstgødning, kan ske på samme niveau, som det var praksis før Naturbeskyttelseslovens ikrafttræden i 1992.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.