Liberal Alliance: Lad landmændene beholde pengene

Efter Rigsrevisionens beretning: Liberal Alliance ser gerne, at opkrævningen af produktionsafgifter til landbrugets fonde ophæves. Er det ikke muligt, bør fondskonstruktionerne ændres, mener Mette Bock.

Liberal Alliance så gerne, at midlerne i landbrugets fonde i stedet blev i landmændenes lommer.

Men hvis man ønsker at fastholde fondene, er det tid til en revision af både forvaltning og formål.

Det siger Mette Bock, Liberal Alliances landbrugsordfører, i en kommentar til Rigsrevisionens kritiske beretning om landbrugets fonde.

»Reform af hele området«

»Midlerne skal naturligvis forvaltes efter hensigten, og har kontrollen svigtet, skal der strammes op. Til gengæld ønsker Liberal Alliance en reform af hele området,« siger Mette Bock.

»Helst så vi, at midlerne forblev hos primærlandmanden. Men hvis man ønsker at fastholde fondene, er det tid til en revision af både forvaltning og formål.«

Skal ikke gå til staten

Mette Bock understreger, at hun ikke er tilhænger af det forslag, som tidligere fødevareminister Dan Jørgensen fremsatte under den tidligere regering.

Forslaget indebar bl.a., at administrationen af fondsmidlerne overtages af NaturErhvervstyrelsen.

Det vender Liberal Alliance sig stærkt imod.

Tættere på landmanden

»Det er blot udtryk for endnu en centralisering og statsliggørelse. Vi skal gå den stik modsatte vej og gennem en reform bringe midlerne endnu tættere på den enkelte landmand,« siger Liberal Alliances miljøordfører Carsten Bach.

»Helst ved at promillerne ikke opkræves, men er det ikke muligt, må vi se på fondskonstruktionerne og hvem, der træffer beslutningerne om udmøntningen af midlerne.«

Merrild advarer

I Landbrug & Fødevarer advarer Martin Merrild indtrængende mod at tro, at det er nogen løsning at droppe opkrævningen af produktionsafgifter ude hos landmændene,

»Det er helt afgørende for dansk landbrug, at vi har det her system, som giver os mulighed for, at der via fondsmidler kan ske en udvikling både på bedriftsniveau, og så vi kan løse tunge opgaver indenfor miljø og klimaeffektivitet, dyrevelfærd, sygdomsbekæmpelse m.m.,« siger han.

»Lige præcis i en krisetid skal man passe på, at man ikke sparer alt væk, for så fjerner man grundlaget for, at vi kan bevare vores konkurrencekraft fremover,« siger Martin Merrild.

Emneord Metet Bock; landbrugsfonde

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.