Ni gode råd til at undgå ulykker med gyllegas

Se tjeklisten for, hvordan du kan undgå ulykker med gyllegas.
  • Bær en svovlbrinte (H2S)-alarm, når du arbejder med gylle
  • Lad professionelle fagfolk med særligt sikkerhedsudstyr tage sig af reparationsarbejde
  • Brug altid luftforsynet åndedrætsværn og sikkerhedssele med taljetræk, hvis du selv skal ned i gylleanlægget eller gylletanken
  • Sørg for, at gyllepumper, gylleomrørere, spjæld og ventiler er sikre at betjene
  • Vær opmærksom på, hvor dine medarbejdere befinder sig, når du sætter gylle i bevægelse
  • Sæt hegn og overdækning op ved gylletank og fortank
  • Opsæt lovpligtige advarselsskilte ved gylleanlæg, gylletanke og gyllevogne
  • Sørg for, at alle på ejendommen kender til faren ved gyllegas. En kemisk risikovurdering for håndtering af gylle er lovpligtigt og en god måde at skabe enighed om sikre arbejdsprocedurer
  • Informer alle om, hvad de skal gøre, hvis faren alligevel opstår. En beredskabsplan sikrer eksempelvis, at alle kender proceduren hvis faren opstår, og at man derfor kan minimere skaden

Kilde: Topdanmark

Læs også: Sikkerhedspakke skal forhindre ulykker med gyllegasser 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.