Norsk opråb: Ulven tager nu flere får end bjørnen
Hvor Bjørnen for bare to år siden var det rovdyr, der tog flest får, så er ulven nu rykket ind på en klar første plads. Landmænd er bekymret for udviklingen.

211.

Så mange får blev dræbt af ulve i Norge i optællingsperioden 2014-15. Det betyder, at ulve i Norge nu står for næsten halvdelen af de dokumenterede rovdyrdrab på får i landet, og man skal helt tilbage til år 2000 for at finde et tidligere tilfælde, hvor et rovdyr har stået for så stor en procentdel.

Det skriver det norske Bondebladet.

"Når vi først har episoder med ulv, er der ofte store tab. Ulven tager ofte mange får, hvis den kommer ind i en besætning, mens de andre rovdyr måske tager nogle få får. Bjørnen kan tage flere ad gangen, men det er meget større sandsyndlighed for, at ulven tager mange," siger John linnell, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning.

Han mener, at ulvens store andel af fåredrab i Norge blandt andet kan skyldes, at mange ulve i år har bevæget sig uden for landets ulvezoner, eftersom næsten ingen fåreavlere har græssende får i ulvezonerne.

Særligt det østlige Norge, der har store græsningsområder, har været hårdt plaget af rovdyrangreb, og selvom dyrene kom sent på græs har mange avlere begyndt at hente dyrerne hjem, for at undgå flere tab.

Samlet set har rovdyr i 2014-2015 dræbt færre dyr end de sidste 12 år, og noget af forklaringen er ifølge eksperter, at der bliver skudt flere bjørne i Sverige, og at fåreavlere undgår områder med mange bjørne og ulve.

"Den samlede nedgang kan skyldes, at der er færre fåreavlere i særligt rovdyrsudsatte områder. Vores påstand er dog at rovdyrene kommer til at følge efter fårene, når de bliver flyttet. De følger efter madfadet," siger Tone Våg, formand for Norsk Sau og Geit, 'Norsk får og ged', til Bondebladet.

Tallene for, hvor mange får, der i alt bliver taget af de fredede rovdyr i Norge, er meget usikre, da blandt andet los og grævlinge skjuler deres bytte. I 2013 udbetalte den norske stat erstatning for 31.048 mistede får og lam, men der var kun dokumentation for at 1206 af dem var blevet dræbt af rovdyr.

Sikkert er det dog, at ulvens øgede tilstedeværelse, får de norske bønder til at efterlyse bedre vildtpleje.

"Når forvaltningen ikke er i stand til at håndtere rovdyrerne, så har vi et problem. Der må indføres en fælles forvaltning med Sverige, og grænsedyrene skal også tælles med på den norske side, for at stoppe ulven før den kommer ind i et område, som er afsat til græssende dyr," siger Einar Frogner, bestyrrelsesmedlem i Norges Bondelag til bladet Bondelaget.
 

Relaterede artikler

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.