Rådgiver: Jeg møder alt for ofte landmænd og ansatte, som misforstår hinanden

Giv ledelsesstilen et servicetjek. Der sker desværre ofte fejlfyldt kommunikation og det giver spild, mener kvægrådgiver.

Af Fagchef Betina Amdisen Røjen, LandboNord

Den gode mælkepris, høj mælkeydelse, og gode kontraktpriser på indkøbt foder er på nuværende tidspunkt medvirkende til, at restbeløb på pænt over 100 kroner per ko per dag ikke er et særsyn. Derfor er der måske nu mere overskud til at se lidt indad og ikke kun bruge ressourcer på at optimere sin fodring, men også optimere hverdagen for sig selv og sine ansatte. For i takt med at besætningerne bliver større, skal der også flere ansatte til og god ledelse kommer for alvor i højsædet. 

Når jeg kommer ud på rådgivningsbesøg og taler med besætningsejere og ansatte, møder jeg ofte det, som viser sig at være manglende eller misforstået kommunikation, hvilket bidrager til ”spild” i dagligdagen. Det er for eksempel ventetid, fejlregistreringer, manglende overblik over hvem har ansvar, udfordringer med at implementere nye rutiner og så videre. Det kan være mellem de ansatte, og det kan være mellem ejer og driftsleder, sidstnævnte som ofte er i en mellemlederfunktion. 

Redskaberne er der – lær at bruge dem

Heldigvis er der god mulighed for at afhjælpe sådanne udfordringer i hverdagen og skabe et godt og triveligt arbejdsmiljø for både ejer og ansatte blandt andet ved at sikre mere motiverede medarbejdere, og bedre udnyttelse af ressourcerne. 

Allerførst kræver det dog en erkendelse af at der er et problem eller udfordring. Dernæst kræver det at man får fat i de rette ledelsesværktøjer og bliver instrueret i brugen af dem. 

Motivering af medarbejderen

I ”værktøjskassen” findes blandt andet metoder til at skelne mellem forskellige motivationsprofiler. Formålet er at finde ud af, hvordan man bedst muligt leder den enkelte medarbejder hen i mod at gøre noget på grund af interesse og selve nydelsen i aktiviteten. Èn metode går ud på at bemærke de kendetegn, som medarbejderen udtrykker i sit daglige arbejde, og det bruges til at finde ud af, hvad der motiverer den enkelte og derud fra hvordan man bedst leder medarbejderen. 

Et eksempel er den resultatorienterede arbejdshest, hvor kendetegnene ved personen er udadvendthed, afhængig af omgivelsernes reaktion på sin præstation, konkurrenceorienteret, investerer meget i arbejdet. Denne person motiveres af offentlig ros, ambitiøse og klare mål, og hele tiden at overgå sig selv. Ledelsen af denne type skal ske gennem løbende feedback om målopfyldelse, offentlig ros for eksempel til ugentlige tavlemøder og støtte i at udvikle sig.

Det er som leder også en god ide at være bevidst om ens egne kendetegn, for det kan man bruge aktivt i sin ledelse, og det forklarer, hvorfor man selv reagerer, som man gør, når man møder visse andre profiler, der ikke er som en selv. 

brug ERFAgruppen eller tag et ledelsesforløb

Der er mulighed for at komme i en ERFA gruppe enten for ejere eller driftsledere, hvor der fra gang til gang er fokus på forskellige problemstillinger indenfor ledelse på bedriften. Det giver rigtig god værdi at sparre med andre og høre om, hvad der fungerer rundt omkring hos sine kollegaer. 

Man kan også vælge et LEAN forløb på sin bedrift hvor alle ansatte involveres. Her bliver man introduceret til værktøjer som skaber bedre sammenspil mellem medarbejdere og fokus på at minimere spild, og øge effektiviteten i produktionen. Det kan for eksempel være gennem Det gode tavlemøde og målstyring. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.