Rapport: Danske rammevilkår koster svineproducenten 936.000 kr. årligt

Ny analyse fra CBS konkluderer, at rammevilkårene for dansk landbrug er konkurrenceforvridende og forringer den danske fødevareklynges vækst.

Hvert år mister en dansk planteavlsejendom i gennemsnit mistet 473.000 kr., hvis man sammenligner med en tilsvarende ejendom uden for landets grænser. En svineejendom går glip af 936.000 kr. og en malkekvægsejendom går glip af 223.000 kr. Det viser en ny analyse fra CBS af dyrknings- og rammevilkår for dansk landbrug, der bliver offentliggjort i dag, tirsdag, på et pressemøde, hvor Landbrugsavisen.dk er til stede.

Analysen sammenligner rammevilkårene for danske landmænd med deres konkurrenter i Sydsverige, Nordtyskland og England. Den er lavet efter case-metoden, hvor man ser på høstresultater og kvælstofforbrug over seks år fra 53 case-landbrug i de fire lande under sammenlignelige vilkår.

Restriktioner og skatter

Rapporten viser, at nabolandene har bedre rammevilkår, fordi de ikke har de samme gødningsrestriktioner, skatter og særafgifter, som har belastet dansk landbrug. Alligevel har nabolandenes landbrug samme udvaskning af kvælstof som de danske, og de formår samtidig at tjene penge grundet de bedre rammevilkår.

Rapporten, der er blevet til under ledelse af CBS-lektor Troels Troelsen, med støtte fra Promilleafgiftsfonden, konkluderer bl.a. at set over en tiårig periode fra 1997-2016 mangler en dansk planteavlsejendom således 10,5 mio. kr., en svineejendom 12,3 mio. kr. og en malkekvægejendom 7,8 mio. kr. i indtjening i forhold nabolandene.

Det er betydeligt større forskel end tidligere analyser fra Københavns Universitet har peget på.

Mangler penge til løn

De danske rammevilkår har ifølge Troels Troelsen ført til, at landbrugsregnskabernes toplinje og dækningsbidrag er så pressede af de ringe rammevilkår i Danmark, at der ikke er indtægter til at dække alle lønninger, faste udgifter og renter. Derfor er investeringer og vedligeholdelse i tilbagegang.

Gennemsnitsejendomme

Der er i analysen regnet med gennemsnitsejendomme som for plantebrug er 243 hektar, svinejendomme 169 hektar og 332 dyreenheder og kvægejendomme, der har 150 hektar og 332 dyreenheder.

I alt dækker disse 8.344 heltidsejendomme 1,552 mio. hektar svarende til ca. 65 procent af de dyrkede arealer i Danmark og ca. 80 procent af husdyrholdet.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.