Regeringen: Stramt ammoniakmål kan nås uden nye krav til landbruget

Regeringen vurderer, at Danmarks forpligtelse til at sænke ammoniakudledningerne fra landbruget med 24 procent i 2020 vil kunne nås uden yderligere tiltag.

Regeringen vurderer, at Danmarks forpligtelse til at sænke ammoniakudledningerne fra landbruget med 24 pct.i 2020 vil kunne nås, uden at landbruget pålægges nye forpligtelser.

Det går stik imod landbrugets egne udmeldinger. Landbrug & Fødevarer har beregnet, at samfundet risikerer at gå glip af en årlig eksport på 7,5 mia. kr. og en beskæftigelse på 11.000 arbejdspladser, hvis ammoniakmålet fastholdes. Især kvægsektoren er udsat.

Reduktionsmålet på 24 pct. var fastsat af regeringen på baggrund af beregninger fra Aarhus Universitet. Men siden meldte forskerne ud, at forudsætningerne var ændret. Blandt andet Venstre har derfor krævet, at regeringen slækkede på ammoniakmålet.

Regeringen har det sidste år haft Københavns Universitet/IFRO til at vurdere de sandsynlige ammoniakemissioner i 2020 baseret på fire scenarier.

Scenarierne er samlet i en rapport, der konkluderer, at Danmark vil have reduceret mellem 21 og 23 pct. ammoniak i 2020 forhold til 2005.

Sammen med en teknisk justering af Danmarks emissionsopgørelse for ammoniak – som følge af ny viden om kunstgødnings udledning af ammoniak - betyder det, at Danmark i 2020 vil have reduceret med 24-26 pct..

"Dermed er Danmark på vej til at opfylde forpligtelsen, uden at der er behov for nye krav til landbruget," lyder det fra regeringen.

Emneord ammoniak

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.