Betalt indhold af MSD Animal Health

Sådan fik Anne Dorthe Døssing ekstra tilvækst på sine kalve

Efter en lang periode med diarré og høj dødelighed ændrede besætningsejer Anne Dorthe og kalvepasser Sebastian management hos kalvene, hvilket gav en øget tilvækst på kalvene med forbedring på ca. 200g/dag.

Anne Dorthe og Andreas Døssing overtog Stakkehavegård i 2018 og har siden ændret mange ting. Da de overtog gården, var der i forvejen udfordringer på kalveområdet: 80-90% fik diarré, og der var høj dødelighed.

”Det var deprimerende at skulle passe syge kalve. De døde ofte så hurtigt, at vi næsten ikke nåede at behandle dem. Og hvis vi nåede at behandle, så var det ikke altid, at behandlingen reddede kalven”, siger Anne Dorthe, og kalvepasser Sebastian giver hende ret.

Én gang fodring og vaccination

Et forslag om at kontrollere kalvenes sundhed bedre gennem én fodring blev iværksat, og de syntes til en start, at der var bedring. De var i første omgang overbeviste om, at det hang sammen med den ene fodring. ”Vi tænkte, at det måtte vi da prøve, og det var også lettere, hvis det fungerede”, siger Anne Dorthe.

På nogenlunde samme tid med implementering af den ene gang fodring, startede besætningen op med at vaccinere goldkøerne mod rota-, corona- og E.coli-diarré. De var klar over, at det afgørende for succes med vaccination var, at kalven fik 4 L råmælk af god kvalitet (BRIX>22%) så hurtigt som muligt. De begyndte at måle og notere råmælkskvaliteten og fik et godt indblik i, at råmælkskvaliteten faktisk varierede en del. Derfor fulgte de også op på goldkofodringen, og det forbedrede kvaliteten.

Et besøg med fokus på tilvækst ændrede strategien

I forbindelse med et besøg af en dyrlæge fra MSD Animal Health med fokus på kalvemanagement og -tilvækst gik det op for os, at vores kalve ikke så godt nok ud. Der var for stor variation i størrelse og huld, hvilket kom mest til udtryk i fællesholdene”, fortæller Anne Dorthe.

”Selvom kalvene var forskellige i bygning pga. forskellige avlslinjer, så kunne vi godt se, at de ikke trivedes optimalt.”

Forskellige forbedringsområder blev diskuteret, og det stod klart, at kalvene med den ene fodring kun fik tildelt 5-6L mælk dagligt, hvilket ikke er tilstrækkeligt, hvis kalvene skal have optimal tilvækst på ca. 1000g/dag.

Udvikling af det genetiske potentiale

Anne Dorthe og Andreas Døssing går meget op i avl, og mange af deres kalve fødes med et højt genetisk indeks. De er blevet opmærksomme på, at en kalv med et højt genetisk indeks ikke nødvendigvis udtrykker generne, med mindre den har de bedste vilkår, dvs. kalven beskyttes mod sygdom og stress i de allertidligste faser af livet. I sammenhæng hertil viser videnskabelige undersøgelser, at jo højere tilvækst dine kalve har i mælkefodringsperioden, jo mere mælk giver de i første laktation. Alt dette overbeviste Anne Dorthe og Sebastian om, at de måtte tilbage til at fodre kalvene to gange dagligt. I dag får kalvene 10-12 L dagligt afhængigt af alderstrin og størrelse.

Sponsoreret MSD Animal Health: Sebastian Døssing

Kalvepasser Sebastian i gang med fodring af kalvene. De nye tiltag har gjort det sjovere at passe kalve, da kun ca. 10-20% får mild diarré nu i forhold til tidligere ca. 80%, som tilmed ofte var sværere diarréer.

Vægtmåling giver overblik

Anne Dorthe og Sebastian er blevet introduceret til at måle kalvenes tilvækst fra fødsel til fravænning med jævne mellemrum. Helt praktisk vejes de 10 yngste kalve (ældre end 2-3 dage) på en given dag med vægtmålebånd fra MSD Animal Health. Ved fravænning, dvs. 10 uger senere, vejes de samme kalve igen, og tilvæksten pr. dag kan beregnes. Tilvæksten for Holstein kalvene efter tiltag med vaccination og 2 gange fodring er for nylig beregnet til et gennemsnit på 1019 g/dag (variation fra 708g/dag-1145g/dag), hvilket er et yderst acceptabelt gennemsnit. Der er stadig plads til forbedring i forhold til variationen, og det arbejdes der videre på. Et af de områder, der p.t. fokuseres på, er fravænningen, hvor målet er et større kraftfoderindtag for at lette overgangen. Helt konkret er målet, at hver kalv på 8 uger skal indtage 1,5 kg kraftfoder, inden fravænningen kan opstartes. På den måde sikres energiniveauet i fodringen, og dermed at kalven ikke får et knæk i tilvæksten ved overgangen.

Et spørgsmål om beslutning

”Omlægningen af rutinerne krævede egentligt ikke så meget af os. Vi besluttede det bare, og indførte de ændrede arbejdstider for vores medarbejdere, som alle har bakket op om det. Det kører meget mere jævnt nu, og vi har bedre observation af kalvene med de to gange fodring”, siger Anne Dorthe, som kan være stolt af deres resultat.

Hverken hun eller Sebastian ”hviler dog på laurbærrene”, da de målrettede fokuserer på udfordringer omkring fravænningen. Alle er enige om, at de nye tiltag med bl.a. to gange fodring og vaccination har hjulpet Stakkehavegård på rette vej mod produktion af kvier, som udtrykker deres høje genetiske potentiale.

Hvis du er interesseret i at måle tilvækst ved dine kalve, så kontakt din dyrlæge, som let skaffer et målebånd fra MSD Animal Health til dig. Læs mere om hvorfor det er en dårlig idé med kun én gang fodring i artiklen Fodrer du kalvene eller fylder du bare skålene op? og desuden hvordan du får succes med vaccination i artiklen Sådan får du succes med vaccination!.

Sponsoreret MSD Animal Health: Før billede kalve

FØR-BILLEDE af kalve i fællesholdene, der manglede huld og trivelighed.

Sponsoreret MSD Animal Health: Efter billede kalve

EFTER-BILLEDE af kalve i fællesholdene, der nu er mere homogene og med bedre huld og trivelighed.

Faktaboks

  • Anne Dorthe og Andreas Døssing overtog Stakkehave gård i 2018
  • Antal køer: 270
  • Race: Besætningens oprindelige køer samt medbragte jersey/holstein køer fra besætning på Sjælland
  • Ydelse: 11.650 kg/EKM/årsko det seneste år
  • Antal ansatte: 2, hvor Sebastian har hovedansvaret for kalvene
  • Mål: Avl, ydelse på 13.000 kg EKM/årsko

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, tilvækst

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.