Seges: Selengødning kan give problemer i foderet

Seges og gødningsfirma er uenige om, hvor vidt, det er en god ide at gøde græsmarker med selen.

Da der kun er et lille spænd mellem anbefalet og giftig koncentration, kan selenholdig gødning i praksis betyde forskellen mellem en tilpas selentildeling og en giftig og ulovlig selentildeling, advarer Seges på landbrugsinfo.dk.

Man skal ikke gødske marker med selen for køernes skyld. Gødskning af græs med selen kan nemlig føre til overforsyning af kvæg med selen, som de også får i standardmineralblandinger. Det skriver landbrugsinfo.dk

Niels Bastian, chefkonsulent, Seges, har bemærket, at gødningsfirmaer argumenterer for brug af selen til græs, med den begrundelse, at der er vist positive effekter ved tilsætning af selen til foderrationer uden selen, og at grovfoder generelt har et lavt indhold af selen.

Selengødskning af græs giver meget høje koncentrationer af selen i det første slæt efter gødskning, og selenkoncentrationen er stærkt aftagende i de efterfølgende slæt.

- Hvis alle græsslæt ikke er helt ligeligt fordelt i fodringen året rundt, kan selengødskning medføre meget stor variation i foderets selenindhold hen over året, siger Niels Bastian.

Selen er et essentielt mikromineral, men det er også meget giftigt i for store doser. Giftigheden af selen er årsagen til, at den lovgivningsmæssige maksimumgrænse er på 0,5 milligram per kilo foder med 88 procent tørstof.

- Vi har set eksempler på foderrationer med alt for høje koncentrationer af selen efter brug af selenholdig gødning, og disse rationer er ikke bare ulovlige af fodre med, men også skadelige for dyrene, tilføjer han.

Nok selen i mineralblandinger

Grovfoder dyrket i Danmark har generelt et lavt indhold af selen. Derfor er basismineralblandingen og alle andre mineralblandinger, som Seges har kendskab til, tilført selenkoncentrationer, der opfylder hele NorFor-anbefalingen uden hensyntagen til det naturlige indhold i foderet. Mange gårdmineralblandinger indeholder endda selenkoncentrationer, der overstiger NorFor-anbefalingen.

 

Organisk bundet selen

Jesper Ulnitz, chefagronom hos Yara mener derimod, at det er en god ide at gøde græsmarker med selen. Han forklarer, at køer har nemmere ved at optage organisk bundet selen gennem græs end mineralsk bundet selen i mineralblandinger, men selvfølgelig skal det være i passende mængder. Både organisk og mineralsk selen kan være giftigt i for stor dosis.

- Vi har markedsført selengødning sammen med en doseringsvejledning i relation til forventet græsudbytte, så køerne ikke får for meget. Vi har doseringsanbefalinger for gødningen, der vil udløse et indhold i græsset på op til 0,3 milligram per kilo græstørstof, og da græsensilage som regel højst udgør halvdelen af en foderration, kommer det samlede niveau altså ikke over 0,15 milligram per kilo ved korrekt dosering af gødningen, siger han

Seges har peget på, at selenindholdet i græs kan blive skævt fordelt hen over året, hvis man gøder med selen, men det mener Jesper Ulnitz heller ikke er tilfældet.

- Det kommer jo an på, hvor meget selen, man giver før hvert slæt samt hvordan man fodrer og blander græs fra hvert slæt. Vi har prøvet selengødskning af græs i landsforsøg og vores erfaring er, at landmændene har været glade for at gøde med selen fordi det har været gavnligt i forhold til dødelighed og celletal, siger han.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.