Seks fejl æder en tredjedel af udbyttet i slætgræs
Omhu og overblik kan øge græsudbytterne til tæt på potentialet på 13.000 FE pr. hektar.

Hvordan sættes en tredjedel af udbyttepotentialet i slætgræsset over styr på vejen fra marken til foderbordet?

Det spørgsmål besvarede den erfarne kvægrådgiver og nu også grovfoderrådgiver Knud R. Jensen på LandboNords kvægårsmøde.

Sammenligner man forsøgsudbytterne med de udfodrede mængder i de enkelte bedrifters årsrapporter, forsvinder der 1.500 FE pr. hektar. Hvert eneste år af de seneste afsluttede regnskabsår har han set denne difference.

»Reelt er tabet større, for potentialet i slætgræsset er 13.000 FE pr. ha, hvis man vælger den rette slætblanding, der passer til dyrkningsforholdene og kravene til foderkvalitet, i stedet for at vælge den, foderstofsælgeren helst vil sælge dig«, understregede han i sit indlæg til de 375 deltagere.

Brug analyserne

Fem andre fejl, der også grovæder af det potentielle udbytte, er for dårlig etablering af udlægget, typisk på grund af for ringe såbed og dermed uens planteetablering.

For sen gødningstildeling og forkert gødningsstrategi koster også.

Det samme gør forkert slætstrategi. Slætstrategien skal lægges 20. januar og ikke 20. maj.

»Kommer du for sent første gang, kommer du også for sent de næste gange, selv om du holder fem ugers interval«, påpegede Knud R. Jensen.

Endelig koster forkert stubhøjde i forhold til blandingens krav samt planløs trafik på græsmarken også udbytte.

Et godt råd var at ’udfordre’ sin planteavlsrådgiver med sine analyser af slætgræsset, så der ikke kun er fokus udbytte og gødningsudnyttelse.

Faktaboks

Kombi-rådgiver

  • LandboNords særdeles erfarne kvægrådgiver Knud R. Nielsen har siden september 2018 arbejdet i en ny stilling som ’kombirådgiver’: En tredjedel kvægrådgiver og to tredjedele grovfoderrådgiver.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.