Video: Kvæg er fantastiske lærere

Bygholm: Efter 10 år uden køer på skolen indtog en flok limousiner de gamle stalde. Dyrene er et fantastisk motiverende pædagogisk redskab.

Hvad er en landbrugsskole uden dyr? I hvert fald ikke hvad den kunne være.

Det understreger René Jensen, som er ansvarlig for landbruget på Bygholm Landbrugsskole, som efter 10 år uden malkekøer nu har sat en kødkvægbesætning ind til stor glæde for lærere og elever. »Det gør noget ved motivationen, når man flytter undervisningstimerne ud i stalden«, siger han.

Løsdriftsstalden har tidligere været brugt til malkekøer. En besætning med 110 malkekøer matchede dog ikke længere det, som eleverne mødte ude på gårdene, og moderne stordrift var mere, end Bygholm ville investere i. Da landmanden, som havde lejet staldene gennem de år, hvor Bygholm ikke selv havde en besætning, opsagde lejemålet, var der en ny mulighed på skolen.

"Nu laver eleverne foderplaner og mineraltildeling, der bliver brugt til noget. De passer dyrene og har hele ansvaret en uge ad gangen. Hvis de ikke er på skolen i weekenden, skal de selv finde en afløser. De lærer langt mere, end når det bare er på papir", forklarer René Jensen.

Selvstændighed

"Dengang vi havde malkekøer, kom eleverne og hjalp mig og mine folk. Nu har eleverne selv ansvaret. Med kødkvæg i stalden er der ro til at give eleverne ansvar, så de kan og må noget. De er også velkomne i stalden uden for skoletiden, og de har lov til at træne dyr til dyrskuer, hvis det er det, de vil", siger René Jensen.

Ansvaret gælder også tilsyn. Da dyrene insemineres, ved man ret præcist, hvornår de skal kælve, og så er eleverne ekstra på vagt.

»Som regel klarer dyrene det helt selv, men der kan jo opstå situationer, hvor de får brug for hjælp«, forklarer han.

Spiser kødet selv

Kødkvæg på en kostskole har også den fordel, at de kan spise alt kødet selv. Det giver kun ekstra bonus for eleverne, for dermed ser de også resultatet af deres arbejde i stalden, når de har tjans i køkkenet.

"Vi vil gerne uddanne landmændene, så de tænker på forbrugeren", siger René Jensen.

Han overvejer dog også at lave et særligt lokalt samarbejde.

Han har bemærket, at den lokale Brugs sælger sydamerikansk kød og overvejer også, om de skal lave et lokalt brand med Bygholm Limousine og frilandsgrise.

"Der vil også være læring for de ældste årgange i at lave et forretningskoncept med salg af lokalt kød, hvor de skal udregne priser, lave aftaler og reklamere", siger han.

Læs mere i magasinet Kødkvæg, der netop er udkommet.

Se videoen her

Emneord video

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.